Kategori: Uncategorized (Sida 1 av 5)

Motsatsen lockar

Den här gången har jag healat en ung kvinna vid namn Embla. Som ung har man ännu inte så många erfarenheter från det här livet men bär ändå med sig mycket från tidigare liv och från sitt ursprung som eterisk varelse.

För Embla innebar den här healingen att hon fick hjälp att förstå vem hon är i grund och botten och hur hon kan tackla problem och annat som dyker upp längs livets väg. Att motsatsen lockar henne mot vad andra tycker och gör fick sin förklaring i den här healingen.

 

Kontakt med en själ där motsatsen lockar

Jag får kontakt med Emblas själ som har en feminin stämma. På min fråga om hon har levt förut svarar hon ja. Embla har levt ett flertal liv på jorden under de senaste årtusendena. Innan dess och ursprungligen har hon levt på Andromeda men även ett tag på Orion. Emblas själ vill att jag påbörjar healingen med kronchakrat för att sedan fortsätta med pannchakrat.

Inför varje healing kontaktar jag alltid personens egna guider och själ. Det är lite olika vem som kommer fram och hjälper mig. All information som jag får under healingen kommer härifrån.

En feminin stämma innebär att jag uppfattar rösten som kvinnlig men det innebär inte att det är en kvinna. I eterisk form kan vi nämligen omforma oss på ett ögonblick. Vi är lite som Barbapappa, vi kan omforma oss till vad som helst som lockar oss. Vi är därför inte kvinnliga eller manliga varelser. I Emblas fall hörde jag en feminin stämma men jag såg ingen form i detta läget.

Kronchakrat

Det börjar med att jag ser animerade figurer i form av syrsor, harar och andra smådjur som far omkring i energiflödet utanför själva kronchakrat. Väl inne i chakrat upplever jag som en enda villervalla av allting. Jag frågar Emblas själ vad det innebär och får det här till svar: “I ett av dina tidigare liv på jorden uppstod denna villervalla i kronchakrat i samband med flera olika händelser. Det har sedan följt dig från liv till liv. I det här livet arbetar du med att få ordning på det igen. Ibland upplever du att du inte får ordning på saker och ting i livet. Vilket beror på villervallan i kronchakrat. Det är en spegling av ditt inre. Du vet intuitivt att du behöver jobba på att få ordning på det.”

Energimässigt upplever jag det som om det finns gupp på vägen, som farthinder. Energin flyter dock på bra och är ljus och fin. Hon ber mig att ge henne healing från Plejadernas blåa ros.

Ordet villervalla är ett gammaldags uttryck som jag var lite tveksam till om jag skulle skriva till Embla. Min erfarenhet är att den andliga sfären gärna använder sig av gamla uttryck. Men det kan finnas en orsak till varför så därför valde jag att använde det ord som jag hörde.

Plejadernas blåa ros har en erkänt stark helande kraft både i vår värld och långt utanför den.

Pannchakrat

Jag ser ett vackert, strålande ljus som lyser ur Emblas chakra. När jag tittar närmare ser jag en väldigt vacker, svart häst som tittar ut ur chakrat. Efter en stund ser jag att den har ett horn i pannan som en enhörning. En svart enhörning, det har jag aldrig sett förut. På min fråga om det verkligen är en svart enhörning får jag till svar att de finns i alla möjliga färger. I det här fallet har Emblas själ valt att visa sig som det och påpekar för mig att motsatsen lockar henne. Jag frågar om dess betydelse och får till svar att Embla kan läsa på om enhörningar och vad de står för. Det är hennes kraftdjur. Men hon valde att visa sig som svart eftersom hon tycker om motsatser. De hör till samma mynt men är varandras motsatser.

Även här fyllde jag på med energi från Plejadernas blåa ros.

Allt som existerar finns som motsatser såsom dag och natt, ljus och mörker, glädje och sorg, upp och ner, etc. Motsatser finns för att vi ska kunna uppfatta dem. Finns bara det ena finns inte det andra för vi kan då inte uppfatta det över huvud taget. I Emblas liv kan det visa sig att motsatsen lockar genom att hon väljer att göra det motsatta mot vad som är brukligt, till exempel.

Halschakrat

Så snart jag närmar mig Emblas halschakra får jag veta att hennes skratt är viktigt för henne då det ger henne helande energi. Men Emblas själ uppmanar henne samtidigt att tänka på att inte skada andra. Ett hånfullt skratt, till exempel, ger ingen helande energi. Hon fortsätter med att säga att skrattet leder Embla fram till lyckan.

Varje chakra är kopplat till de fysiska attribut som sitter i nära anslutning till just det chakrat. Rösten är både bildligt och bokstavligt kopplad till halschakrat.

Hjärtchakrat

Mitt första intryck är att Emblas energi i hjärtchakrat är klar, lysande och ren. Men vid närmare titt ser den ut att snörpas åt på mitten. Jag frågar om det och får följande information: “Ett par liv tillbaka upplevde du något i barndomen som skrämde dig jättemycket. Den händelsen stängde du in i ditt hjärtchakra, i mitten. Du kapslade in traumat så inte ens en skugga av det syns. Det här kan ibland ge upphov till smärta i bröstet eller ångest då du kan få svårt att andas. Förstå då att det hänger ihop med den här händelsen. Det uppkommer i vissa situationer. Analysera dessa situationer vad som påverkar dig just då. Du behöver gräva i ditt inre för att få fram denna händelse så att du kan läkas från det. Det här är något som kan ta lång tid men det är helt okej.”

Chakrat är fint för övrigt.

Magchakrat

Här ser jag att energin inte flyter som den bör. Jag får information om att Embla äter något som kroppen inte vill ha. Hennes själ säger att hon behöver bli bättre på att känna in och förstå sin kropp. Hon har en smakbild med dig från tidigare liv som den här kroppen inte vill ha. Intuitivt vet hon ganska väl vad hon bör äta. Det gäller bara att lyssna på intuitionen, lita på den. Om hon känner sig osäker kan hon prova sig fram genom att utesluta livsmedel under några veckor för att sedan lägga till det igen och se hur kroppen reagerar. Här gäller det att vara ärlig mot sig själv och inte låta egot och smaklökarna styra när något är gott.

Emblas själ ber mig att fylla på med energi från Plejadernas blåa ros till bredden, och mer.

Våra kroppar talar till oss men eftersom vi lär oss som barn att vi är våra kroppar så lyssnar vi inte till den kommunikationen. Kroppen talar genom att använda sig av känslor och bilder. Det är dock lätt att egot blandar sig i det hela och förstör kommunikationen. Det här är träning att lära sig vilket som är vilket. För när vi inte lyssnar så får vi så småningom krämpor och fysiska problem.

Navelchakrat

När jag kommer till navelchakrat är det som om något eller någon inte vill att jag ska titta här. Jag hör någon säga (inte Emblas själ) att det är fint men min intuition säger mig att något är fel. Varför släpps jag annars inte in? Jag släpper det inte utan fortsätter att titta och analysera och tar mig in i chakrat. Jag upptäcker att här sitter en hel rad med små taggar, som en tandrad, med en stor tagg mitt i. Emblas själ säger att hon ska vara snäll mot sig själv. Hon berättar att taggarna hänger ihop med det som hon har stängt in i hjärtchakrat.

Även här fyller jag på med energi från Plejadernas blåa ros.

Som jag beskrev ovan så hänger varje chakra samman med de fysiska attribut som finns vid chakrat. Skuggor som sitter i chakrana är restprodukter från trauman, karma, och taggar betyder instängd frustration, aggression och ilska. Utifrån detta kan vi anta att det troligtvis var ett sexuellt övergrepp som hon blev utsatt för i ett tidigare liv.

Rotchakrat

Det här chakrat ska vara sammankopplat med kronchakrat i en sträng som går rakt igenom kroppen och rakt igenom de andra chakrana. Eftersom Emblas hjärtchakra är åtsnörpt i mitten är kronchakrat och rotchakrat inte sammankopplade. I samband med att Embla löser det här traumat så kommer hjärtchakrat öppnas upp igen. Då kan även rotchakrat och kronchakrat flöda fritt. För att få energin att flöda bättre har jag dragit energiflödet förbi karmat i hjärtchakrat så länge på båda sidor om så att rotchakrat och kronchakrat är sammankopplade igen.

Sammanfattning

Allt som allt har Embla mycket fina energier i hela chakrasystemet. Det hon behöver göra är att försöka få fram traumat som hon tidigare har kapslat in i hjärtchakrat. Hon behöver även se över sin kost men i övrigt ser det bra ut. Hon fick en uppmaning om att läsa på om enhörningen också för att på så vis förstå sig själv bättre. Emblas styrkor ligger även i enhörningens styrkor. Att motsatsen lockar hennes själ visar sig säkert på flera olika sätt i Emblas vardag men det är inte säkert att hon tänker på det.

Egna upplevelser

Under healingen valde Embla att för stunden sitta i en intilliggande kyrka då hon för närvarande bor i kollektiv och behövde en lugn fristad. I normala fall har hon svårt att meditera mer än fem minuter, berättar hon, men i det här fallet var hon “borta” i nästan en timma. Säkert fick hon hjälp av sin själ. Under den timman var det en hel del som hände inom henne. Bland annat får hon återblickar från tidigare liv.

Tidigare liv

Det började med att hon låg hopkurad i en skog då en mörk själ kommer fram och trycker på hennes axlar och omringar henne. Plötsligt blev hon en gammal kvinna som gråtande ber på sina knän framför en kyrka. Emblas upplevelse är att det är en händelse från ett av hennes tidigare liv för länge sedan någonstans i Mellanöstern. Den gamla kvinnan är Embla i det livet. Embla börjar gunga i samma takt som den gamla kvinnan. Hon känner hennes hjärtesorg och den känslan sätter Embla samman med att någon har gått bort.

Sedan upplever hon ett annat liv då hon befinner sig i vatten. Det är också länge sedan, kanske på medeltiden, då hon lever i ett varmt land. Någon drar ner henne i djupet och hon gråter. Hon vill till ljuset, kämpar efter luft men någon fortsätter att dra henne nedåt. Det är mycket vatten omkring henne.

Möte med själen

Plötsligt befinner hon sig istället i luften. Hon flyger på en stor svart fågel, känner sig förvirrad och vet inte var hon är. Hon upprepar frågan “Where am I?” gång på gång. Hennes tankar vandrar till hennes familjehem som barn, hennes hem och hon gråter igen. Efter en stund dyker en stor, stark sol upp omringad av berg. Bakom solen ser hon en väldigt vacker kvinna, en modersfigur? Embla börjar prata med henne, hon säger; älska mig, krama mig. Kvinnan kramar henne. Hon är så vacker och så lugn.

Återigen befinner hon sig på djupt vatten. Hon ligger på botten men allt vatten sjunker undan och det blir ljust. Hon är nu på en strand. En kvinna dyker upp, silverglittrande och vacker som en staty. Hon säger “Jag är du” men Embla vill inte tro henne. Det är många spridda tankar som mest svävar runt i henne. Hon sitter och pratar med kvinnan mitt emot som säger: “Se inte upp”. Det sista hon upplever är att det känns som om hon har på sig en svart mask som hon bär för andras skull och hon får inte av sig den.

Embla vaknar upp igen där hon sitter i kyrkan. Allt känns så overkligt. Så många känslor, så många liv och universum har passerat revy. Hon ser skymten av en gammal man.

Uppföljande samtal

En vecka efter healingen “Motsatsen lockar” har vi ett uppföljande samtal. Vi börjar med att gå igenom Emblas egna upplevelser. Även om hon ofta har annorlunda drömmar har hon aldrig haft så många visioner tidigare i vaket tillstånd och inga tillbakablickar från tidigare liv. Däremot har hon känt att hon har levt tidigare.

Att hon har levt på och faktiskt kommer från Andromeda var helt nytt för Embla. Jag föreslår därför för henne att leta upp information om Andromeda. Där kommer hon säkert att finna sådant som hon känner igen och som hon känner sig hemma med. Saker som kan hjälpa henne att förstå sig själv.

Genomgång av chakrana

Jag såg ett flertal smådjur som dök upp i hennes kronchakra. Det visade sig att Embla själv hade sett flera små möss under sin meditation. Ingen av oss fick någon information om varför vi såg de här små djuren men det kan dyka upp vid ett senare tillfälle. Villervallan som jag fick till mig och som de sa kan påverka Emblas nuvarande liv är hon lite osäker på. Hon säger att hon kan vara lite rörig i huvudet ibland. Hon har väldigt mycket tankar men hon försöker att hålla ordning runtomkring sig. Jag påpekar att hon kan prata med sin mamma. Eventuellt kanske hon har en annan uppfattning som ser henne utifrån.

Att motsatsen lockar hennes själ stämmer väl överens med Emblas val i livet. Hon går ofta en annan väg än den som andra går. Här får hon en förklaring till varför motsatsen lockar. Informationen hon fick att hennes väg till lycka går genom skrattet förstår hon väl. Hon värdesätter mycket högt att de människor hon umgås med har lätt till skratt.

Den gamla damen

Det trauma som Embla i ett tidigare liv kapslat in i sitt hjärtchakra fick jag en känsla av att det hänger ihop med den gamla kvinnan som Embla såg under sin meditation. Hon kände den gamlas stora sorg och det kan hänga ihop med detta karma. Jag föreslår för Embla att hon ska försöka gå in i den här gamla kvinnan igen och försöka få fram mer information om vad som har hänt henne. Oavsett vad så finns det en orsak till varför den bilden och hennes känslor dök upp hos Embla i det här livet. Eventuellt kan hon behöva hjälp med detta.

Hennes själ sa också att detta karma kan ge upphov till tryck över bröstet eller till och med lättare ångestattacker under vissa omständigheter. Jag påpekar för Embla att det är bra om hon kan analysera vad som triggar igång det. Om det är en händelse, person, upplevelse eller vad det än är så kan det vara något som påminner om det som hände då karmat skapades. Vilket kan vara till hjälp under hennes läkning.

Kosten

I magchakrat fick jag fram att Embla behöver se över sin kost. Det här förvånade Embla mycket hur jag kunde veta att hon har problem med magen. Jag påpekade att jag vet ingenting utan det är hennes själ som har talat om det för mig. Hon säger att hon får ofta ont i magen i samband med att hon äter och mår illa. Eftersom jag själv har genomgått stora förändringar i min kost så ger jag henne en del råd hur hon kan komma vidare.

Masken

Masken som Embla bar som hon hade för andras skull hänger troligtvis ihop med att hon inte visar sig själv för andra. Det vill säga hon tar på sig olika masker/olika roller i olika sammanhang istället för att vara genuin mot sig själv. Det här är väldigt vanligt och något som vi alla gör mer eller mindre. Vi föds in i ett samhälle där vi ganska snart får lära oss hur vi ska vara och bete oss för att passa in. Vi är dock inte alltid medvetna om det. Den här synen och upplevelsen fick Embla troligtvis av sin själ för att hon ville uppmärksamma henne på det.

Den svarta fågeln

Embla vet inte själv vad det var för fågel hon såg. Hon är inte så bra på fåglar säger hon. Jag frågar henne om hon känner till korpar. De förekommer ofta i samband med andlighet och de är ganska stora och svarta. Oden sägs bland annat ha haft två korpar, Hugin och Munin. Jag har en bok jag slår i ibland som berättar vad djuren vill säga oss. Jag läste upp för Embla vad Korpen har att säga oss.

Var i din fulla andliga kraft och gränser upphör att existera. Min gåva till dig är att få framgång. (Ur Solögas bok: Vad djuren säger oss)

Nytt år nya möjligheter

2023 var ett händelserikt år för många av oss. Inte minst på världsbasis.

Personligen kände jag att jag ruskas om rejält. Inget kändes längre självklart. När jag tänker tillbaka så inser jag att händelsernas gång var inte lika dramatiska eller omfattande förr som jag upplever att de är nu. På både gott och ont, men ändå mest gott. Trots allt så kvarstår min övertygelse om att allt händer av en orsak och att vi i slutändan kan förvänta oss någonting gott av allt som händer. Även om vi kommer att vara med om ännu större förändringar så är det precis det vi behöver. I princip alla jag möter håller med om att vi behöver förändra vår värld. Så håll i er för vi kommer fortsätta att skakas om för nu kommer ett nytt år med nya möjligheter.

Nytt år nya möjligheter

Jag ser fram emot det nya året med stor tillförsikt. Nu vet jag att det nya året kommer att bära med sig förändringar för mig som kan komma att få stor betydelse i mitt liv. Om jag får som jag vill och önskar kan det komma att påverka även er.

Fortsatt insamling av healing berättelser

De flesta av er vet redan att jag håller på att samla på mig berättelser från alla er som vill dela med er av informationen ni får under min healing. Förhoppningen är att få publicera dem i en bok där jag även berättar mycket av det som jag upplever under de här healingarna. Jag har redan hittat ett förlag som har visat intresse för mina framtida böcker så förhoppningsvis dröjer det inte alltför länge innan ni kan läsa den. Jag behöver dock fler berättelser till boken så tveka inte om du känner dig redo för en healing.

Ny podd, vem är du?

Ända sedan jag först kom i kontakt med Moder Jord har jag funderat på hur jag på bästa sätt kan nå ut till folk med den kunskap jag har fått till mig. Allt jag har gjort hittills känns inte tillräckligt. Jag vill nå ut till fler. Ett populärt sätt att nå ut till folk idag är genom poddar och bloggar. En blogg har jag redan men en podd har jag funderat på och nu ska det bli av.

Tillsammans med en nära vän kommer jag att starta en podd som heter “Vem är du?”. Syftet med podden är att inspirera människor att göra förändringar i sitt liv så att vi tillsammans kan få en bättre värld. För vill vi ha en förändrad värld från den vi har så behöver vi börja med oss själva eftersom vi bara kan förändra vårt eget liv. På så sätt kan vi ändra världen, tillsammans. Första avsnittet kommer i februari om allt går som planerat. Jag kommer informera er om det här.

Nya ekonomiska möjligheter

Förutom att skriva och starta podd så har jag även gått in i ett spännande projekt att importera gin från Sydafrika. Ett resultat från förra årets andliga retreat jag hade i Kapstaden. Helt oväntat men oj vad roligt och annorlunda.Eftersom mycket av det andra inte inbringar några inkomster att prata om, men är livsnödvändiga, så behöver jag ordna med ekonomisk trygghet. Det här kan vara lösningen.

Nytt år

Som ni förstår så har jag fullt upp och ett spännande liv som jag inte har en aning om var det leder mig. Ni har säkert redan märkt att jag inte skriver lika många inlägg här som jag har gjort tidigare. Kanske ni förstår varför. Misströsta dock inte. Jag kommer höra av mig här om allt som händer och naturligtvis inför starten med podden. Dessutom kan ni se fram emot fler spännande healing berättelser.

Önskar ni få lite inspiration och guidning så tveka inte att scrolla bland tidigare inlägg jag har gjort. Du kan ju även låta ödet bestämma vilket inlägg du ska läsa. Scrolla snabbt ner och låt ödet bestämma var den ska stanna. Vill du ha mer personlig hjälp kan du alltid nå mig här i bloggen eller mejla mig till asa.danielsongrimpe@gmail.com

Jag önskar er alla ett fantastiskt nytt år. Kramar från mig

Sträva efter att följa hjärtat och processen i dit

En kopp kaffe och en bok

En bra stimulans för alla

Att dricka en kopp kaffe samtidigt som man läser en bok är en njutning. Det är en aktivitet som kan ge en känsla av välmående och avkoppling. Det finns något speciellt med kombinationen av kaffe och en bra bok som kan transportera oss till en annan värld och ge oss en stund av avskildhet och njutning.

Kaffets njutningsfulla egenskaper är välkända. Koffeinet i kaffe är en naturlig stimulant som kan öka vårt fokus och energi. Det kan hjälpa oss att vara alerta och koncentrerade, vilket är idealiskt när vi läser en bok. Koffeinet kan öka vår uppmärksamhet och förståelse vilket kan göra läsupplevelsen ännu mer givande.

Förutom koffeinet har kaffe också en rik och mångfacetterad smak som kan vara en njutning i sig själv. Olika kaffesorter har olika smaker och aromer som kan stimulera våra sinnen och ge oss en upplevelse av att försvinna in i bokens värld. Att sippa på en varm kopp kaffe samtidigt som vi bläddrar i sidorna kan vara en trevlig rutin och en form av egentid som vi kan ge oss själva.

Du kan köpa kaffe online

Kombinationen av att läsa en bok och dricka kaffe kan också vara terapeutisk. Det kan vara ett sätt att koppla av och släppa tankarna på vardagens stress och bekymmer. Att ge sig själv tillåtelse att njuta av en bok och kaffe kan vara ett sätt att ta hand om sig själv och ge sig själv en paus från det hektiska tempot i livet.

För många är läsningen en form av eskapism. Genom att förlora sig i en bok kan man glömma vardagens bekymmer och uppleva nya världar och möta olika karaktärer. Medan kaffe kan öka vårt fokus och engagemang i berättelsen kan boken ge oss en känsla av närvaro och fördjupning. Kombinationen av dessa två kan ge en känsla av att vara helt förlorad i boken och samtidigt vara medveten om det avkopplande ögonblicket med kaffet. Så se till att du alltid har kaffe hemma för att kunna njuta av det också. Ett enkelt sätt att se till att du har ditt kaffe hemma är att köpa kaffe online.

En behaglig miljö

För att uppleva njutningen av att dricka kaffe och läsa en bok samtidigt kan man skapa en behaglig läsmiljö. En bekväm stol eller soffa, en mysig pläd och en lugn atmosfär kan göra läsupplevelsen ännu mer avkopplande och njutbar. Att skapa en tradition av att ha en kaffe vid sidan av kan också göra upplevelsen ännu mer speciell.

Att dricka en kopp kaffe samtidigt som man läser en bok är en njutning som kan ge oss en paus från vardagens stress och ge oss en stund av avkoppling och fördjupning. Kombinationen av kaffets aromer och bokens berättelse kan transportera oss till en annan värld och ge oss en känsla av välmående. Om du inte har provat att kombinera dessa två njutningar än borde du definitivt ge det ett försök och upptäcka den underbara upplevelsen det kan vara.

 

 

Köpa kaffe online innan du läser din bok

I dag finns det få saker som inte kan köpas online. Allt från kläder och mat till elektronik och möbler kan levereras direkt till din dörr. En annan produkt som har blivit alltmer populär att köpa online är kaffe. Att tjäna pengar till klassen innan du läser din bok erbjuder flera fördelar som kan göra din läsupplevelse ännu bättre. Och att köpa godis online så att du har en chokladbit eller nått annat gör din tid med boken ännu mysigare.

En av de främsta fördelarna med att köpa kaffe online är det stora utbudet av olika sorters kaffe som finns tillgängliga. Traditionella butiker kan ofta ha ett begränsat antal kaffesorter men onlinebutiker kan erbjuda hundratals eller till och med tusentals olika alternativ. Oavsett om du föredrar mörkrost, ljustrost eller något där emellan kommer du säkerligen att hitta din favoritsmak på nätet.

Genom att köpa kaffe online kan du också få tillgång till kaffe som inte är tillgängligt i din lokala butik. Många onlineföretag specialiserar sig på unika och exklusiva kaffesorter från hela världen. Genom att prova dessa speciella kaffesorter kan du vidga ditt kaffevärld, upptäcka nya smaker och få en ännu mer njutbar läsupplevelse.

Bekvämt

En annan fördel med att köpa kaffe online är bekvämligheten. Istället för att behöva gå till en fysisk butik och leta igenom hyllorna kan du enkelt bläddra igenom olika alternativ online och beställa det du vill ha med några klick. Kaffet levereras sedan direkt till din dörr vilket sparar tid och energi.

För de som är intresserade av hållbar konsumtion kan att köpa kaffe online vara ett utmärkt alternativ. Genom att köpa direkt från producenten eller små oberoende företag kan du stödja en mer rättvis och hållbar kaffeproduktion. Många onlineföretag betonar också miljövänliga förpackningar och arbetar för att minska sin miljöpåverkan.

När du har köpt ditt kaffe online kan du njuta av det medan du läser din bok. Kaffe är en populär dryck för att hjälpa till att skapa en avslappnad och fokuserad läsmiljö. Genom att välja en kaffesort som du verkligen älskar kan du förbättra din läsupplevelse och skapa en trevlig stund för dig själv.

Det finns många fördelar med att köpa kaffe online innan du läser din bok. Det breda utbudet av kaffesorter, tillgången till exklusiva produkter, bekvämligheten och möjligheten att stödja hållbar konsumtion gör onlineköp till ett attraktivt alternativ. Så varför inte prova att hitta din favoritsmak på nätet och njuta av en kopp kaffe medan du förlorar dig i en spännande bok?

Man skulle behöva en plats för enbart healing och andliga energier

Vilka olika healingformer finns det? En översikt

Det finns många olika healingformer som människor kan använda för att förbättra sin hälsa och välbefinnande. Healing är en praktik som har funnits i många kulturer i århundraden och det finns många olika metoder och tekniker som används för att utföra healing.

En av de mest kända healingformerna är Reiki som utvecklades i Japan på 1920-talet. Reiki innebär att en healer använder sina händer för att överföra energi till en person som behöver healing. Det finns också andra former av healing som använder energiöverföring, inklusive andlig/spirituell healing och Trancehealing.

Andra populära healingformer inkluderar akupunktur som är en traditionell kinesisk medicin som använder nålar för att stimulera kroppens energiflöden, och yoga som är en indisk disciplin som kombinerar fysiska övningar, meditation och andningstekniker för att främja hälsa och välbefinnande. Oavsett vilken typ av healing man väljer är det viktigt att arbeta med en kvalificerad och erfaren healer för att få de bästa resultaten. Man vill så gärna ha en egen plats för andlig utövning, tex i ett garage kan man utöva sin hobby. Då finns det tex garageportar Linköping som man skulle kunna ha mycket nytta av.

 

Energihealing

Energihealing är en alternativmedicinsk metod som syftar till att balansera kroppens energiflöde och främja läkning. Det finns flera olika former av energihealing inklusive Reiki, Pranic Healing, valerianarot och Quantum Touch.

Reiki

Reiki är en japansk healingform som involverar en terapeut som placerar sina händer på eller nära patientens kropp för att kanalisera universell energi. Detta kan hjälpa till att lindra smärta, minska stress och förbättra sömnen. Reiki anses vara en säker och icke invasiv behandling.

Pranic Healing

Pranic Healing är en annan form av energihealing som fokuserar på att balansera kroppens energiflöde. Terapeuten använder sig av olika tekniker för att rensa och balansera chakran, vilket kan leda till en bättre hälsa och välbefinnande.

Quantum Touch

Quantum Touch är en form av energihealing som syftar till att öka kroppens naturliga läkningsförmåga genom att öka energiflödet i kroppen. Terapeuten använder sig av olika tekniker för att öka energinivån i patientens kropp, vilket kan leda till en snabbare läkning och en förbättrad hälsa.

Det är viktigt att notera att energihealing inte är en ersättning för traditionell medicinsk behandling och att det alltid är viktigt att rådfråga en läkare innan man påbörjar någon form av alternativ behandling.

Andlig healing

Andlig healing är en av de vanligaste formerna av healing och är baserad på att energi kan överföras från en person till en annan för att främja läkning. Detta görs genom att en healer placerar sina händer på eller nära patientens kropp och överför energi till den drabbade delen av kroppen. Det finns två vanliga typer av andlig healing: Själslig Resa och Änglahealing.

Själslig Resa

Själslig Resa är en form av andlig healing som fokuserar på att läka själen och stärka kroppens naturliga förmåga att läka sig själv. Denna form av healing kan hjälpa till att lindra stress och ångest, förbättra sömnkvaliteten och öka känslan av välbefinnande. Under en själslig resa kan en healer använda sig av olika tekniker såsom visualisering, meditation och affirmationer för att hjälpa patienten att släppa taget om negativa tankar och känslor.

Änglahealing

Änglahealing är en annan form av andlig healing som fokuserar på att arbeta med änglar och andliga guider för att främja läkning. Denna form av healing kan hjälpa till att stärka självförtroendet, förbättra relationer och öka känslan av inre frid. Under en änglahealing kan en healer använda sig av olika tekniker såsom kristaller, aromaterapi och musik för att hjälpa patienten att uppnå en djupare känsla av avslappning och inre frid.

Andlig healing är en säker och effektiv form av healing som kan hjälpa till att lindra både fysiska och emotionella besvär. Det är viktigt att välja en kvalificerad och erfaren healer för att få bästa möjliga resultat.

Smarta tips och tricks för inredning

Vill du skapa ett mer funktionellt, estetiskt tilltalande och personligt utrymme i ditt hem?

 

Då är det inte fel att få en del smarta tips och tricks för inredning. Du som är ute efter att köpa hem bra inredning, du kan besöka https://www.kitchenlivingdining.com/se/. Hos dem finns det mesta du kan behöva för ditt hem! 

När du ska inreda, så är det bra att använda dig av olika ljuskällor för att skapa olika stämningar i rummet. Blanda lampor med olika ljusstyrkor och använd ljusstakar eller ljusslingor för att skapa en mysig atmosfär. Belysning är annars något många glömmer bort, så börja med detta innan du går till resten.  

Har du ett mindre rum eller en trång yta? Använd speglar för att öppna upp rummet. Dessa kan placeras på strategiska platser för att reflektera ljus och skapa en känsla av rymd och vidgning av utrymmet. 

Fler bra tips 

Satsa gärna på så kallade multifunktionella möbler, alltså möbler som har flera användningsområden. Det kan vara soffor med förvaringsutrymme eller soffbord som kan fällas ut till matbord. Detta är särskilt bra för dig som inte bor så stort.  

Använd en genomtänkt kombination av färger och texturer för att skapa en enhetlig stil i rummet. En balans mellan olika texturer och färger kan ge en visuell dimension åt rummet. Sedan är det även bra att se över all organisering och förvaring, det i alla dina rum. Använd hyllor, lådor och korgar för att hålla saker på plats och minska röran. 

Anpassa möblerna och inredningen efter storleken på rummet för att skapa en balanserad och proportionell känsla. Sedan kan du även lägga till personliga detaljer och dekorationer som speglar din personlighet för att skapa en mer hemtrevlig känsla. 

Sist men inte minst, integrera växter i inredningen för att skapa en fräsch känsla och mjuka upp rummet. Växter kan också bidra till att förbättra inomhusluften. 

En drakes liv

I den här healingen får jag mitt första möte med en drake. Alla själar har en ursprunglig form och ofta möter jag väsen från sagans och mytens värld.

Det får mig att inse att allt som finns troligtvis kommer från den andliga sfären från början. Det är verkligen en magisk värld vi lever i. Vi har bara tappat kontakten med den men den är i allra högsta grad närvarande. Tänk vad vi kan få uppleva när vi får bort slöjan och alla på jorden lever i kontakt med sin själ. Läs Irenes berättelse. Även en drakes liv kan förefalla fullt normalt i våra ögon.

Healing av en drakes liv

Efter att jag åkallar Irenes själ ser jag strax därefter en bild av en medelålders kvinna i högsta hugg med att storstäda. Hon påminner om en kvinna tagen ur en reklamfilm från 60-talet i full färd med att damma. Hon har vitt förkläde och nynnar och trallar under tiden. När jag frågar om hon är Irenes själ svarar hon ja. Eftersom det är lite udda att städa på det andliga planet frågar jag varför hon ger mig den bilden och får till svar att det är väl det vi gör nu inför jul.

Hon visar sig i lite olika skepnader och jag förstår att hon är skojfrisk. Hon tycker att vi behöver få in mer glädje i livet. Det har hon helt rätt i så jag säger att hon kanske kan hjälpa Irene att få in mer glädje i livet genom min healing. Jag frågar henne hur hon vill att jag ska gå till väga. Hon säger att hon talar om för mig vilket chakra vi ska ta, ett efter ett och att vi fyller på med energi allt eftersom. Hon vill att jag börjar med hjärtchakrat.

Hjärtchakrat

Så fort jag kommer in i Irenes hjärtchakra öppnar det upp sig mer och ut flyger en drake. Wow! Den första draken jag mött hittills. Det här är din själs ursprungliga livsform, får jag veta. Draken säger att den har känt sig instängd och att det var härligt att få komma ut och sträcka på vingarna. Jag undrar varför den känt sig instängd och den visar mig en tagg i chakrat.

Jag får veta att taggen beror på gamla oförrätter som Irene inte har förlåtit. Något som hände henne som barn. Hon behöver acceptera, förlåt och gå vidare. På så vis kan läkning uppstå, taggen försvinna och draken kommer inte längre känna sig inlåst. Här får vi alltså följa en drakes liv.

Irenes själ säger att hon vill att jag fyller chakrat med blå energi från Plejadernas blåa ros samt gul energi från solen. Tillsammans blir den kombinationen grön precis som färgen på chakrat.  Jag går sedan vidare till kronchakrat.

Kronchakrat

Här upplever jag att energin pulserar inåt mot mitten av chakrat. Jag har svårt att förstå först vad det är. Till slut förstår jag att det är en tyngd som ser ut som en rund, brun sten som ligger i det här chakrat. Jag frågar vad det är och Irenes själ säger att det är andras bördor som Irene lätt tar på dig. Hon nämner även en bror sedan säger hon brödraskap. Det här är en stor tyngd Irene går och bär på. Jag lyckas med drakens hjälp att lyfta bort stenen från chakrat men den är fortfarande kvar i hennes ljuskropp, i auran. Hon behöver släppa taget om alla dessa bördor hon tar på sig för att stenen ska försvinna. Jag fyller på med energi från blå rosen och gå vidare.

Pannchakrat

Jag ser fina energier här men upplever att chakrat är snett. Plötsligt ser jag en stor grupp människor som mässar och sjunger. Det kanske är ett par hundra personer som står utomhus i naturen. Bilden är kvar ett tag, jag lyssnar och uppfattar orden the World i deras sång men inget annat. Jag tittar på chakrat igen och inser att det är ett smalt, vasst, svart föremål som har trängt igenom Irenes huvud. Jag får till mig att det kommer från en händelse många liv tillbaka sedan. Skuggan av det sitter fortfarande kvar men karmat är löst. Jag fyller på med energi från Plejadernas blåa ros och skuggan löses upp.

Rotchakrat

Eftersom energierna från rotchakrat och kronchakrat går ihop i mitten av kroppen orsakade stenen i kronchakrat att energierna i rotchakrat var blockerade. Nu när det är öppet igen vill Irenes själ att jag spolar rent med energi från vattnets ande. Jag gör så och hör draken som börjar skratta. Det kittlar när den nya friska energin kommer in, säger draken.

Vattnets energi brukar jag använda för att spola rent i chakrasystemet. Vattnets energi fungerar nämligen så som dess fysiska form gör.

Navelchakrat

Här ser jag ett litet foster som ligger kvar sedan tidigare. Det kommer från ett tidigare liv, får jag veta. Irene hade i det livet länge längtat efter ett barn men det dog som litet foster. Barnet hade ännu ingen själ men hennes stora längtan och sorg efter att förlora det har gjort att hon har låst fast energin efter fostret i sitt navelchakra. Energin är dock bara hennes egen och är inte sammankopplat med någon eller någonting annat. Jag får veta att det här ska inte jag ta bort utan det behöver Irene göra själv. Ett sätt att göra det på är att visualisera ett litet foster i det här chakrat som hon sedan löser upp. På så vis frigörs energin. Jag fyller på med helande energi från blå rosen.

Halschakrat

Jag hör sång även här. Hennes själ älskar verkligen sång, får jag till mig. Något som alla själar gör har jag förstått. Energin är fin här men jag upplever en utbuktning på chakrat. Det är bara spår efter något som hänt i tidigare liv får jag veta. Jag tar vindens ande till hjälp att blåsa igenom energi och räta ut chakrat igen. Jag fyller på med energi från blå rosen även här.

Precis som med vattnets energi så kan man använda vindens energi på samma vis som dess “fysiska form”, om ni förstår vad jag menar.

Magchakrat

Här är det rent och fint. Ingenting som behöver göras.

Sammanfattning av en drakes liv

Irenes själ är en riktig sångfågel och, som sagt, hon har en drakes liv. Wow! Jag fann en hel del i hennes chakran som behövde åtgärdas. Dock inget allvarligt. Det verkar som om hon har förmågan att samla på sig både egna och andras bekymmer som tynger ner henne. Det förefaller som om det har pågått under flera liv. Hennes själ önskar nu att hon får in mer glädje i livet.

Min uppfattning är att vi ofta följer mönster i vårt beteende från liv till liv. I Irenes fall verkar det som att hon tar på sig alldeles för mycket av andra människors problem. Våra problem är ofta livsläxor och dem måste vi bära själva. Livsläxor är våra själars sätt att växa och utvecklas för att förstå och kunna hantera känslor. Tar vi det ifrån våra medmänniskor tar vi också ifrån dem deras själars möjlighet att växa. Det kan dock vara svårt att stå vid sidan om men vi kan stötta varandra genom våra problem utan att ta problemen (livsläxorna) ifrån dem.

Att få in glädje i livet har mycket större påverkan på våra liv än vi kan ana. Glädje helar och läker vår fysiska kropp liksom energikroppen och även vårt sinne. Därför vill Irenes själ få in mer glädje i hennes liv. Precis som vi alla behöver som hon påpekade.

Irenes eller en drakes livs upplevelser

Under hela healingen upplevde jag mycket fysiska känslor. Direkt när du började fick jag tryck över mina tinningar och ögon, ont i huvudet och tryck över näsan. Jag kände som ett tappande på mina ben, som om någon tog mig på benen. En konstig känsla vid rotchakrat upplevde jag också.

Jag satt och blundade som i meditation och då brukar jag känna som om någon tar i mitt hår, det fick jag nu också. Ibland lystes små bilder upp såsom ett kors, bubblor i olika storlekar, gula bollar och gult nät. Kanske det kom i samband med healingen av solarplexus. Hjärtchakrat lyste upp, förmodligen i samband med healingen där.

Sedan kom det fler bilder med mera till mig; träd, grenar, siffran 11, småfolket, riddare och ett slott (med tanke på draken, fniss, Åsas kommentar)

Jag tänker på drakar och såg en man på en häst som hade en ring med en turkos i. Människor som återförenas och kramas. (Kanske samma människor som jag såg i Irenes pannchakra.) Jag har även tryck över bröstet och får kalla händer och armar.

Spännande att hon själv tänker på drakar i samma stund som jag får veta att hon ursprungligen är en drake så här får vi följa en drakes liv.

Uppföljningssamtal med en drake och hennes liv

I varje nytt möte med en ny själ så får jag till mig information på olika vis. Det kanske inte alltid klingar an direkt hos den jag healar men det kan komma en aha upplevelse vid ett senare tillfälle. Därför kan det vara bra att spara sina anteckningar från healingen och ta fram dem igen vid ett senare tillfälle. Kanske man då förstår det man inte genast förstod. Det är också viktigt att förstå att vårt språk är väldigt begränsat vilket gör att det inte alltid är så lätt för den andliga sfären att kommunicera med oss och få fram sitt budskap. Många gånger har det de visar och säger ett symboliskt värde.

Irenes själ

Irene kände inte igen sig i hennes själs glädje över att städa och feja. Det kan dock vara en symbolisk betydelse. Vi kan städa på många olika vis. Hon frågar mig vad själen är och vad den står för. Kortfattat förklarade jag det så här.

Själen är vårt ursprungliga jag som enbart består av energi. Många själar väljer att leva på jorden i fysisk form som människa för att utvecklas. Genom olika livsläxor lär sig själen att hantera känslor och på så vis sina relationer till andra. När själen går ner i en människa går den ner i hjärtchakrat varifrån energin sedan sprider sig och startar upp övriga chakran i kroppen. Den dagen vi dör lämnar vi kroppen samma väg genom hjärtchakrat.

Själen är vårt ursprungliga jag men under våra liv på jorden får vi lära oss något annat. Att vårt jag är vår fysiska kropp och vår hjärna. På så vis tappar vi kontakten med vår själ. Personliga drag följer med från liv till liv och hör alltså samman med själen. Men i samband med att vi tappar kontakten med vår själ förlorar vi fotfästet för vi vet inte längre om vi finns. För att veta att vi existerar behöver vi sätta oss i relation till de andra runt omkring oss och det gör vi genom att få bekräftelse. Vi behöver alla bekräftelse för att veta att vi finns. På så vis bygger vi upp ett ego. Egots bekräftelse är inte våra personlighetsdrag som följer vår själ. Den här skillnaden är viktig att förstå.

Hjärtchakrat

Irene berättar att hon tidigare har hört att hon har kopplingar till drakar på Andromeda. Där kom draken in i bilden igen vilket är mycket vanligt. Mönster kommer ofta igen på något sätt eller i någon form. Drakens känsla att den känner sig instängd kunde Irene relatera till så till vida att hon kan känna sig instängd ibland. Det här är en ganska tydlig spegling att det yttre speglar det inre, i det här fallet. Om hon kan lösa mysteriet med taggen så kommer draken inte längre känna sig instängd och då kommer troligtvis inte heller Irene känna sig instängd heller.

Orsaken till taggen att det har hänt något i hennes barndom bekräftar hon. För att bli av med taggen i hjärtchakrat behöver Irene acceptera och förlåta det som har varit för att den energin inte längre ska vara fastlåst. Förlåtelse i det här fallet handlar inte om den andra personen utan om henne själv. Det finns dock flera jobbiga händelser som hon har gått igenom, berättar hon. Hon trodde att hon hade förlåtit, släppt och gått vidare men eftersom taggen sitter kvar finns det något som fortfarande gör ont. Om hon kan tänka på händelsen och den är lika oviktig som att tänka på något vardagligt så har den ingen betydelse. Men om den fortfarande rör upp känslor inombords så är hon fortfarande fast i den energin. Det är inte alltid så lätt att kunna acceptera, då kan samtal med någon annan ha stor betydelse.

Kronchakrat

Irene bekräftar också att hon tar lätt på sig andras bekymmer. Ett gammalt mönster kan vara svårt att bryta men det här kan vara Irenes stora livsläxa i det här livet. Genom att förstå att vi har olika läxor att gå igenom för att växa andligen så kan det vara lättare att låta andra få genomlida sina egna problem. Det betyder inte att vi bara ska titta på. Vi får och kan stötta varandra men inte ta över problemen.

Hon frågar mig om vad själen menar med en bror och brödraskap. Eftersom hon inte har någon bror i det här livet handlar det troligtvis om en bror i ett tidigare liv, såvida hon inte har en annan nära vän eller släkting som är som en bror. Att det kom upp i det här sammanhanget handlar troligtvis om att det är en person där hon har tagit på sig hans problem. Brödraskap kan indikera att det inte rör sig om en biologisk bror utan mer om känslan av brödraskap med personen.

Pannchakrat

Folkmassan som jag såg i det här chakrat kunde Irene inte relatera till annat än att hon har tidigare sjungit i kör. Jag tror dock inte att det har med detta att göra. Däremot hennes egna bild av människor som kramar om varandra som hon såg under själva healingen kan hänga samman. Min personliga tanke är att det kan vara människor som sjunger av glädje och omfamnar varandra som efter något jobbigt, av lättnad. Eftersom jag uppfattade orden the world gäller det troligtvis hela världen.

Navelchakrat

Spåren av fostret jag såg skrämde Irene lite grann. Hon har tidigare fått höra om ett tidigare liv där hon hade blivit våldtagen som 14-åring vilket hade lett till ett barn som sedan dött. Hela den historien hade varit jobbig för Irene att ta in. Hon var nu rädd att detta hängde samman. Det är dock inte säkert. Det här gällde inte ett barn utan ett foster. Den kvarvarande energin berodde på kvinnans saknad och längtan efter barnet. Kanske hänger det ihop så till vida att det här är ett efterföljande liv där saknande efter det döda barnet gjorde att hon nu längtade så starkt efter ett barn.

Varje gång man gör en sådan här healing eller regression av något slag så får vi till oss det som vi för stunden behöver veta och klarar av. Vid nästa tillfälle kan det sedan komma mer information som hänger samman med det vi tidigare fått till oss. En livsläxa som vi inte har lärt oss i detta livet tar vi med till nästa liv. Händelsen blir troligtvis inte densamma men läxan som sådan är densamma.

Vill du prova på healing? Kontakta mig på mejl till asa.danielsongrimpe@gmail.com

Våra själars eteriska ursprung varierar mycket. Många gånger ser jag varelser från myternas och sagornas värld. De existerar på riktigt men i eterisk form.

Många övergrepp

Innan vi föds förutbestämda delar av våra liv utifrån vad våra själar vill och behöver lära sig.

Vissa själar väljer liv som för oss kan verka helt orimliga. Healingen jag gjorde på Jeanette Remnér är ett sådant fall. Hon har under flera liv fått leva med övergrepp. Det gäller både övergrepp som andra har gjort mot henne men även övergrepp som hon har gjort mot sig själv. Hon har haft ett tungt liv att leva vilket visade sig under healingen.

Healingen

Den kontakt jag omedelbart får förvånar mig mycket. Det börjar med att jag hör en gammal kvinnlig stämma som hörs som ett eko som studsar fram. Mina tankar går direkt till någon tecknad film men jag minns inte vilken. För min inre syn ser jag sedan en stor orm (en serpant på engelska, det finns inget bra ord för det på svenska). Denna orm har jag stött på förut i Sydafrika när jag var där senast. Det är en mäktig varelse. Jag frågar om hon är Jeanettes själ eller hennes andliga guide. Hon säger att vi är alla ett. På min nästa fråga om hon ska hjälpa mig att hela Jeanette svarar hon jakande. Jag ställer frågan igen om hon är Jeanettes själ, hennes eteriska ursprung men jag får inget entydigt svar. Så länge får jag nöja mig med det och påbörja hennes healing. Jag frågar henne därför i vilken ordning hon tycker a jag ska heala Jeanettes chakran. Hon ringlar sig då uppför hennes rygg och lägger sitt huvud på hennes hjässa. Jag tolkar det som att jag ska börja nerifrån och gå uppför.

“Ormens” kommentar om att vi alla är ett innebär att hon, likaväl som hennes själ eller guider, kan guida och ge mig information under healingen. Eftersom vi alla är sammanlänkade bär vi alla med oss samma kunskap. Vi är alla kopplade till akasha arkivet.

Rotchakrat

Här finns mycket slaggprodukter. Det är rester från många övergrepp både från det här livet och tidigare liv, får jag till mig. Även övergrepp som hon har gjort på sig själv. Rotchakrat ska vara sammankopplat med kronchakrat genom ryggraden och även de övriga chakrana men här är igensatt. Jag tar vattnets ande till hjälp och spolar rent. Vattnets energi kan användas för att spola rent precis som dess fysiska motsvarighet. Jag får inte till mig någon mer information, utan får veta att Jeanette är inte där än. Vilket innebär att hon är inte mogen att ta in och bearbeta den informationen än. Jag går vidare.

Navelchakrat

Här möts jag av en liten flicka som är full av kreativitet. Hon önskar få komma fram och skapa, men hon känner sig instängd. Jag ser även här övergrepp på Jeanettes fysiska kropp som påverkat chakrat. Energierna känns trasiga som om energitrådarna har gått av. Jag gör vad jag kan för att få samman hennes chakra igen så att energierna kan strömma fritt. Jag anmodar Jeanette att försöka släppa fram den lilla flickan som vill skapa. Den lilla flickan är Jeanette själv som barn. Det är ganska ofta som jag ser barnet inom oss. När vi föds är kopplingen till vårt ursprung intakt och därmed själens livsval. Allteftersom vi växer upp tappar vi den kontakten mer och mer. Därav att jag ganska ofta ser det lilla barnet inom oss som sitter instängd och vill utföra det som den kom hit för att göra. Det är därför det är så viktigt att vi försöker knyta an till vår själ eller barnet inom oss och släppa fram dess önskan.

Magchakrat

Ormen följer mig från chakra till chakra. I magchackrat känns det som ett stort hålrum. Jag får bilder på övergrepp från många olika liv. Det förefaller som om Jeanettes själ har samlat på sig en massa olika karman utan att ta hand om dem. Jag har aldrig varit med om det förut och förstår inte riktigt varför hennes själ har gjort så. Här får jag en känsla av att hon börjar må fysiskt illa när jag är i chakrat. Jag ber solen om hjälp för att hela det. Solens energi är kopplat till energin i magchakrat.

Hjärtchakrat

Här ser jag väldigt fina mossgröna och gnistrande energier. Jeanettes själ har skyddat energierna i hennes hjärtchakra. Jag ser Shiva, hinduernas gud, en prästinna och Justitia. Dessa står för stor feminin kraft, wow. Det kan mycket väl vara orsak till att Jeanettes själ har valt att gå en mycket jobbig väg i sin utveckling. Jag får en tydlig förnimmelse av att det här är en mycket gammal själ. Här finns en enorm styrka och kraft. Energierna är intakta och mycket fina.

Halschakrat

Här sitter en blockering och jag upplever det som att Jeanette hickar och rapar. Jag får till mig att hon ska gurgla med vatten plus några droppar med lavendelolja och tea tree extrakt varje dag. Här ber jag vindens ande om hjälp att hela hennes chakra. Det är vindens ande som är kopplat till våra halschakran.

Pannchakrat

Det här chakrat ser fint ut. Jag förnimmer en storhet i dig. Något som väntar på att få komma fram i det här livet eller i ett kommande liv.

Kronchakrat

När jag går in i det här chakrat är det som om jag öppnar upp det och ut flyger en massa slagg som kommer från hela chakrasystemet. Jag fyller därefter på med energi från Plejadernas blåa ros, en energi som har stark helande kraft. Jag går dessutom igenom hela Jeanettes chakrasystem igen, varenda chakra, för att se att energierna kan strömma fritt i hennes kropp igen.

Sammanfattning

Den här healingen har tydligt handlat om de många överfall som den här själen har låtit sig själv genomlida. Behovet av healing var stort. Men kraften och storheten i denna själ är väldigt stor vilket säkert är orsaken till att själen har valt att utsätta sig själv för dessa jobbiga liv. Det är inte lätt för Jeanette att se på sig själv utifrån och förstå storheten i det och det kommer ta lång tid att läka. För att kunna läka bör hon hitta sitt inre barn och låta henne få utlopp för sin kreativitet. Vem vet, kanske kan Jeanette redan i det här livet få utlopp för hennes själs innersta önskan.

Jeanettes egna upplevelser

Det första hon reagerade på var ormen som kommunicerade med mig och ledde hennes healing. Hon berättade att hon alltid har varit rädd för ormar och var nu rädd för att någon hade lagt en ond besvärjelse över henne. Jag lugnade henne genast och berättade att detta är ingen vanlig orm utan en Serpant och att jag kom i kontakt med henne när jag var i Sydafrika. Jag kände igen henne.

Det blev en jobbig healing för Jeanette. Att få på print om många övergrepp kan vara väldigt tungt och lite skrämmande. Hon kontaktade mig dagen efter och berättade hur jobbigt hon tyckte att det var. Det är klart att det sätter igång mycket inom henne. Det är mycket som ska läkas. En läkning som hon bara kan göra själv.

Uppföjningssamtal

Ormen

Jag började med att berätta för Jeanette om ormen som kom till mig under hennes healing. Jag förklarade att en serpant är ett uråldrigt djur som egentligen inte har så mycket med ormar att göra. På svenska finns dock inget namn för den. Just den här “ormen” som visade sig för mig i Sydafrika är en helig orm som var platsens beskyddare. Men hon talade om för mig redan då att hon kan dyka upp lite varstans på jorden. Jag minns när jag berättade för traktens urinnevånare om mitt möte med henne. De berättade att hon hade varit “försvunnen” från trakten sedan lång tid tillbaka så de blev väldigt glada när jag berättade om mitt möte med henne. Det var starkt.

Så många övergrepp

Därefter kom vi in på de många övergrepp hon har fått utstå och hon berättade då att hon hade övergriper på sig själv många gånger också. Det hon menade är att hon har tillåtit männen i hennes liv att våldföra sig på henne gång efter annan. Hon berättade också att det är slut med det nu. Nu väljer hon att leva ensam med sin älskade katt Findus istället.

Ljuskroppen

Jeanette berättade för mig att hon inte är förvånad över att hennes själ inte visade sig för mig. Hon har själv känt att hon inte får kontakt med sitt högre jag och frågade mig om varför det är så. Jag har naturligtvis inget entydigt svar på det. Med tanke på hur trasigt hennes energinät var så tycker jag inte att det är så konstigt att hon har problem att få kontakt. Nu när jag har gjort både utrensningar och lagat hennes chakrasystem samt fyllt på hennes system med ny vitaliserande energi kanske hon har lättare att få den kontakten.

Inre kraft

Med tanke på det jag såg i Jeanettes hjärtchakra, den kraft som finns inom henne, kan hon klara sig ur denna svåra tid. Om hon kan nå fram till sitt inre barn och följa sitt hjärta kan hon nå lycka och framgång redan i det här livet, trots så många övergrepp.

Är du nyfiken på min healing? Kontakta mig på mejl till asa.danielsongrimpe@gmail.com

En stark själ väljer ibland att utsätta sig för många övergrepp under sin livstid men den inre ljuskraften finns där.

 

Tydligt budskap bakom narren

Som vanligt är den här berättelsen helt annorlunda från de övriga. I början av healingen visade sig denna själ som flera olika tokiga entiteter. Som en narr som skojar. Det var lite rörigt men det finns alltid en orsak till allting. Genom varje healing finns en röd tråd. Det som verkar besynnerligt i början får sitt svar när jag kommer till slutet av healingen. Jag upplevde först att denna själ var över hela världskartan och jag hade svårt att hänga med. Men innanför det skalet fanns en seriositet, en önskan och ett tydligt budskap bakom narren. Det här är Sandras berättelse.

Healingen tydligt budskap bakom narren

Det första jag ser efter att jag åkallat hennes själ är en lustig figur som dyker upp som gubben i lådan lite här och där. Sedan ser jag hennes själ som en grön leksakslarv. Hon förvandlar sig till olika figurer hela tiden och mina tankar går till en narr som vill roa och roas. Hon säger att hon kan vara allvarlig och seriös också och visar sig ett ögonblick som en högrest präst i svart kappa. En högst manlig figur. Jag frågar därför om hon ser sig själv som maskulin eller feminin energi och hon svarar maskulin.

Förklaring: Våra själar är av eterisk form, en energi som kan förvandlas från en stund till en annan. Själar som föds kommer i form av ett tvillingpar, en i maskulin energi och den andra som feminin energi. Detta ska inte förväxlas med kön. När själen väljer att gå ner i en fysisk kropp kan den välja att födas som kvinna eller man beroende på vad den ska gå igenom och lära sig. Även en maskulin själsenergi kan alltså vara en kvinna. Du som människa kan både känna dig kvinnlig och uppföra dig kvinnligt även om din själ är maskulin.

Sandras själ vill att jag börjar healingen nerifrån och upp. Hon ber mig också att fylla Sandra med helande energi från Plejadernas blåa ros.

Rotchakrat

Det första jag ser är en groda som hoppar ut ur hennes chackra. Jag får en känsla av att det är narren i henne som leker med mig. Jag går längre in i chakrat och fler grodor dyker upp och hoppar ut. När jag frågar om dem får jag till svar att det är gammalt slagg som ska ut. Det är bearbetat och klart, det behöver bara komma ut. Jag går därefter vidare.

Kronchakrat

Sandras själ ångrar sig och vill att jag ska fortsätta med kronchakrat i stället för navelchakrat som jag brukar. Här känns det som om hennes själ är över hela världskartan och påverkar mig så till vida att jag får svårt att hålla fokus. Jag ber därför att vi tillsammans försöker hålla fokus på healingen. Min känsla är att hon själsligen älskar att skoja, leva livet, är lite ostrukturerad och ofokuserad. Kanske påverkar det Sandra som människa också. Det finns inget i detta chakra att hela idag.

Pannchakrat

Här möts jag av en klar, blå energi. Jag ser en massa olika energivarelser. Många av dem jag mött i tidigare healingar. Hon visar mig att alla hon möter vill hon vara, själsligen, allt som verkar roligt vill hon göra. Hon älskar verkligen att fröjdas men längst in i chakrat sitter en liten flicka som ser sorgsen ut. Min känsla är att detta påverkar Sandra, så till vida att hon känner sig lite vilsen i allt som hennes själ vill göra. Det Sandra kan göra i detta läge är att be sin själ, sitt högre jag, om stöd och hjälp att finna sin väg genom livet.

Halschakrat

Här finns en seriositet jag inte sett i henne innan. Hon älskar att sjunga och ordet artist kommer till mig. Jag vet inte om hon är det eller önskar bli det. Men, jag ser en stor mörk klump i hennes chakra. Hon tar sig om halsen och ser ut som om hon håller på att kvävas. Här finns det gammal karma som behöver läkas. Den läkningen kan hon finna genom att möta sig själv i den stund som har skapat karmat. Det kan hon göra genom meditation eller regression.

Tips: Det finns en metod att ta reda på vad ett karma beror på genom att ställa frågor till sig själv. Är man sensitiv och inkännande så kan det här vara en metod att få fram svar på ett enkelt sätt. Man ställer helt enkelt en fråga till sig själv “Vad beror det på att jag … ? Beror det på något som hänt mig i det här livet, ett tidigare liv eller min ursprungliga form?” Först får man troligtvis svar på när det hände. Då får man gå vidare med en fråga vad som hände om det inte kommer direkt efter. Det gäller att vara uppmärksam på vad som dyker upp inom en.  Det kan vara bilder från det som hänt eller ord som beskriver det.

Hjärtchakrat

Här möts jag av väldigt vacker och gnistrande grön energi. Här vibrerar det av kärlek. Hon har så oerhört mycket kärlek att dela med sig av. Om hon ska göra det genom sång eller på annat vis vet jag inte men jag ser att hon ger mycket av sig själv och både vill och ska göra det. Jag får en bild där jag ser hur hon omfamnar och tar in andra, både vuxna och barn, i sin aura.

Tips: Även om man har mycket kärlek att dela med andra så behöver man tänka på att skydda sig själv så att man inte ger av sin egen energi. Man kan visuellt sätta sig själv i en bubbla och be änglarna om hjälp.

Magchakrat

Här möts jag av en manlig figur. Ord som Gud, Fader Sol och Jesus dyker upp. En manlig andlig förebild som strålar av ljus och kärlek. Det här hänger ihop med den maskulina själsenergin och det som kom fram i hjärtchakrat.

Navelchakrat

Det här chakrat står för den sexuella och kreativa kraften. Här kommer ett budskap till Sandra:

Du kan göra allt det som du vill och önskar. 

Du kan bli den du vill och önskar. 

Det är bara dina egna tankar om dig själv som sätter dina gränser. 

Allt du har lärt om dig själv kan läras om. 

Din skaparkraft är enorm.

Sammanfattning

Alla de figurer som hennes själ visade mig i början visar bara hur mycket skaparkraft och glädje hon har inom sig. Sandras själ har inga begränsningar de har hon skapat själv. Budskapet hon fick är väldigt tydligt. Genom att ta kontakt med sitt inre och låta den kraften få ta form kan den lysa upp hennes livsväg. Kärleken jag såg inom henne är stor. Finner hon sin väg kan hon lysa för både sig själv och sin omgivning.

Sandras egna upplevelser av “Tydligt budskap bakom narren”

Under och efter healingen hade Sandra många egna upplevelser. I början av healingen kände hon tydligt av rotchakrat. Sedan lättade detta upp och energin flyttades upp till huvudet vilket hon tyckte var lite konstigt. Efter en stund fick hon tungt att andas. Förutom att hon hela tiden kände av energin som arbetade kände hon värk och pirr i vänster kind och värk i vänster ben. Hon såg en vacker rosaskimrande färg också trots att hon blundade, något hon sällan upplever. Mot slutet av healingsession kände hon sig lugn och avslappnad. Hela dagen efter var hon helt slut, som om hon hade gjort ett riktigt tungt träningspass.

Jämförelse

När jag skickade min beskrivning av healingen fick Sandra bekräftelse på upplevelsen att energin förflyttade sig nerifrån rotchakrat och upp till kronchakrat. Hon såg hur hennes upplevelse i den fysiska kroppen följde mitt arbete.

Förutom bekräftelse av den fysiska upplevelsen var det mycket Sandra kände igen från andra sessioner och insikter hon gjort om sig själv som hon fick genom min beskrivning av healingen. Detta trots att Sandras healing såg lite annorlunda ut än mina andra berättelser. 

Hur hon fann mig

Sandra hittade mig genom att en vän delade ett inlägg med en text från en healing jag hade gjort. Hon tyckte mycket om hur detta var beskrivet i ord. Hon säger att det kändes som om det fanns en slags pricksäkerhet hos den som skrivit texten och hon kände direkt att hon måste boka en tid hos mig.

Uppföljningssamtal till tydligt budskap bakom narren

Det är inte alltid enkelt att tolka den information som kommer till oss från våra själar. I dessa healingar är det även så att själen måste även ta hänsyn till mig som språkrör. Jag ska först tolka det som sägs och visas för att sedan förmedla det vidare till tredje part. Uppföljningssamtalen är därför av stor vikt för att både få hjälp att tolka och för att få stöttning i det som kommer fram. Efter att ha healat ganska många personer så har jag lärt mig hur själarna och våra guider använder mig som språkrör. Det finns alltid en bakomliggande röd tråd genom healingen. Det är den som är viktig, den som ska hjälpa och få individen på rätt spår. Vi har så mycket mänskliga aspekter vi lägger in när vi tolkar som många gånger kan göra oss blinda för det egentliga budskapet.

Jag börjar med att fråga Sandra om hennes uppfattning om healingen. Hennes första reaktion när hon läste vad jag hade fått till mig var besvikelse och frustration. Hennes förväntan var en helt annan. Att hon skulle få tydligare svar och information om hennes ursprung. Hon tyckte heller inte att hon kände igen sig själv riktigt. Hon berättar dock att hon redan tidigare fått besked att hennes själ är på jorden för att sprida glädje så det kunde hon känna igen.

Hjälp att tolka

Jag går igenom min tolkning av hennes healing. Hennes själ visar sig i olika former visar på den livsglädje och skaparkraft som hon har tillgång till. Hon är full av kärlek vilket hennes själ vill att hon delar med sig av till andra. Budskapet som hon fick var väldigt tydligt. Det är första gången jag har fått ett budskap i ord så tydligt under en healing.

Maskulint och feminint

Jag förstår att Sandra reagerade på att hennes själ ser sig som en maskulin energi utifrån att Sandra känner sig väldigt kvinnlig. Precis som jag skrev ovan så har det inte med varandra att göra även om jag förstår reaktionen. Den maskuline energin står för det rationella, analytiska tänkandet, handling, riktning, rörelse. Det står för de raka linjerna, tävlingsanda, ansvar, styrka och fokus. Det står också för generositet och uppmuntran. Vi har alla både maskulina och feminina energier i oss. En balans dem emellan är det bästa.

Tydligt budskap bakom narren

Den lilla flickan jag såg i Sandras pannchakra kändes som raka motsatsen till det som hennes själ visade innan. Min tolkning av henne är att det är Sandra själv som liten som väntar på att få komma fram. Om vi går tillbaka till budskapet så talar det om för Sandra att hon kan vara precis den hon vill men att hon begränsar sig själv genom sina egna tankar om henne själv. Vi har alla samma bekymmer mer eller mindre. Vi lär oss som barn hur vi ska vara, tänka, göra och leva från familjen, skolan, vänner och jobb. Vår fostran begränsar oss som själsliga individer men också i våra liv här och nu. Den lilla flickan Sandra väntar på att få komma fram, att stora Sandra ska släppa fram henne.

I Sandras halschakra så fick jag beskedet att hon älskar att sjunga och ordet artist. Sandra själv skrattade lite och sa att hon sjunger hellre än bra så artist är hon inte. Hon känner dock av en kraftig låsning i halsen och vill ha hjälp med det. Kanske döljer det sig en sångfågel här innanför trots allt.

Efter att jag hjälpt Sandra med tolkningen av “Tydligt budskap bakom narren” förstår hon mycket bättre det som kom fram. Det var trots allt inte så olikt henne. Ett par dagar senare bestämmer hon sig för att gå vidare med en regression för att se om hon kan lösa gåtan med halsen.

Det finns alltid en mening med allt som kommer fram under en healing. Det gäller bara att hitta och förstå budskapet.

Att skriva en bok

Att skriva en bok kan vara en otroligt givande och spännande upplevelse. Det är en process som kan vara tidskrävande och utmanande men resultatet är värt allt arbete. Oavsett om du är en erfaren författare eller bara har en idé som brinner inom dig, är här några viktiga steg att tänka på när du sätter dig ner för att skriva din bok.

Börja med din idé när du ska skriva en bok

Först och främst är det viktigt att du har en stark idé. Det kan vara en story som snurrat runt i ditt huvud under lång tid eller en plötslig blixt av inspiration. Ta dig tid att utveckla din idé och få en tydlig bild av vad du vill berätta. Vem är din huvudkaraktär? Vad är konflikten? Vilket budskap vill du förmedla? Att ha en tydlig vision från början kommer att hjälpa dig att hålla fokus och undvika att bli överväldigad under skrivprocessen.

Nästa steg är att planera din berättelse. Det är viktigt att skapa en grundstruktur för din bok innan du börjar skriva. Du kan använda olika metoder som att göra en detaljerad outline eller skriva en synopsis. Detta hjälper dig att organisera dina tankar och se till att din berättelse har en solid grund. Tänk på att en stark början, mitten och slut är viktigt för att engagera läsarna och hålla deras intresse uppe.

Gör upp rutiner i ditt skrivande

När du har din plan är det dags att börja skriva. Vissa författare föredrar att skriva enligt en fast tidsplan varje dag medan andra arbetar bäst när de har regelbundna skriv pass. En paus då och då emellanåt och kanske casinon snabba uttag. Det viktigaste är att hitta en rutin som fungerar för dig. Och som gör att du känner dig inspirerad och produktiv. Ibland kan det vara svårt att sätta igång och få ord att flöda. I sådana situationer kan det vara hjälpsamt att använda skrivövningar eller att bara ge dig själv tillåtelse att skriva något som inte är perfekt. Det viktigaste är att komma igång och få ut dina idéer på papperet.

Det är också viktigt att låta din bok växa och utvecklas under skrivprocessen. Det är mycket sällan en bok är perfekt från första utkastet och det är helt okej. Ge dig själv tillstånd att skriva klumpigt och att göra misstag – redigering och omarbetning kommer senare. Ibland kan det vara bra att få feedback från andra författare eller att anlita en lektör för att hjälpa dig att hitta eventuella svagheter i din berättelse. Att vara öppen för konstruktiv kritik och att vara villig att göra förändringar kommer att göra din bok starkare och mer tillgänglig för läsarna.

Publiceringsalternativ

Till sist när du har skrivit färdigt din bok är det dags att överväga olika publiceringsalternativ. Det finns gott om olika sätt att ge ut en bok idag. Såsom att skicka till traditionella förlag, självpublicera eller att ge ut som e-bok. Det är viktigt att göra sin forskning och ta reda på vilket alternativ som passar bäst för din bok och dina mål. Oavsett vilket alternativ du väljer kom ihåg att marknadsföring är viktig för att nå ut till läsare och sälja din bok.

Så för att göra en kort beskrivning så det en utmanande och inspirerande resa att skriva en bok. Genom att ha en stark idé, planera din berättelse noggrant, skapa en skrivrutin och vara öppen för förändringar kan du skapa en fantastisk bok som kommer att beröra och inspirera dina läsare. Lycka till med ditt skrivande och kom ihåg att varje författares väg är unik – följ din passion och lita på din egen kreativa process.

 

Vad behövs för att skriva en bok?

Att skriva en bok kan vara en dröm för många människor men för att förverkliga den drömmen krävs det både tid och ansträngning. Att sätta sig ner och skriva en hel bok kan vara en överväldigande uppgift men med rätt förberedelse och disciplin kan det vara en upplevelse som är både givande och tillfredsställande.

Först och främst är en stark idé eller berättelsegrunka nödvändigt för att starta arbetet med boken. Utan en genomtänkt idé kan det vara svårt att hålla motivationen uppe och att hålla reda på berättelsens struktur. En bra idé behöver inte vara komplicerad men den bör ha tillräckligt med potential för att hålla läsarens intresse och innehålla tillräckligt med material för att kunna fylla ut en hel bok.

För att kunna skriva en bok behöver man också tid och tålamod. Att skriva är en process som tar tid och kräver koncentration. Oavsett om man skriver på heltid eller som en hobby är det viktigt att avsätta regelbunden tid för att sitta ner och skriva. Vissa författare föredrar att skriva på morgonen medan andra föredrar att skriva på kvällen. Det viktigaste är att hitta den tid på dagen som passar ens egen personlighet och livsstil bäst.

Utveckling

En annan viktig faktor för att kunna skriva en bok är att ha en vilja att lära sig och att utvecklas som författare. Att skriva är en konstform som kan förfinas och förbättras genom övning och att lära av andras arbete. Att läsa böcker, delta i skrivarkurser eller workshops och att få feedback från andra författare eller förläggare kan alla vara värdefulla sätt att bli en bättre författare.

Det är också viktigt att ha en grundläggande förståelse för berättelsens struktur och de olika teknikerna som används för att skapa en intressant och välskriven bok. Genom att lära sig om plottdrag, karaktärsutveckling och spänningsuppbyggnad kan man skapa en mer engagerande berättelse för läsaren. Att studera andra framgångsrika författares verk kan vara till stor hjälp för att förstå dessa aspekter av skrivande.

För att kunna skriva en bok behöver man också ett engagemang och en hållfasthet. Att sätta sig ner för att skriva kan vara utmanande och det är lätt att bli distraherad eller tappa motivationen. Det är viktigt att ha disciplin och att fortsätta skriva även när man möter motstånd. Att sätta upp tydliga mål och att ha en skrivrutin kan hjälpa till att hålla fokus. Och att upprätthålla en regelbunden skrivprocess.

Redigering

Slutligen är det också viktigt att vara beredd på att redigera och revidera sitt arbete. Att skriva en bok innebär inte bara att skriva första utkastet utan också att gå igenom och förbättra det. Att redigera och revidera är en viktig del av skrivprocessen och bidrar till att förbättra kvaliteten på boken.

För att kunna skriva en bok behövs det en kombination av inspiration, disciplin, tålamod och tekniska kunskaper. Att hitta en kreativ spark, avsätta tid för skrivande. Och att lära sig av andra författare kan alla vara till hjälp för att förverkliga drömmen om att skriva en bok. Genom att vara villig att investera tid och ansträngning kan vem som helst bli författare. Och berika världen med sina egna ord.

Tvillingsjälar

Den här gången kan jag presentera en healing berättelse som förvånade både mig och Eva Eriksson som jag helade.

Ingen av oss hade räknat med att jag skulle möta inte bara en själ utan två, hennes tvillingsjälar. Det här är en berättelse som går utanför det jag hittills varit med om.

Healingen tvillingsjälar

Jag åkallar Evas själ och hennes guider för att hjälpa mig med healingen. Jag anar en maskulin figur men han framträder inte direkt. När han väl visar sig frågar jag om han vill berätta vem han är. Han är Evas själ men vill inte säga mer än så. Hon är ännu inte redo för det. Han vill att vi börjar med healingen direkt och vi ska börja med hjärtchakrat, säger han.

Hjärtchakrat

Det jag ser förvånar mig mycket. På framsidan av Evas bröst ser jag två hjärtchakran intill varandra som går ihop mitt i kroppen till ett som mynnar ut bak i ryggen. Först får jag ordet tvilling till mig. När jag ber om mer information svarar en feminin röst att de är två tvillingsjälar som valt att gå ner i samma kropp. Wow! Hon säger vidare att det är ett experiment men de ser bara fördelar med det. Hon säger att det ibland kan innebära att Eva kan känna dig lite kluven.

När hon har lärt sig att hantera det så kan hon använda sig av det i olika situationer. Det ena chakrat upplever jag som mindre och frågar om detta. Jag får inget svar på det utan istället säger de att hon kan lära dig att styra vilket chakra som ska vara öppet. Det vänstra är det feminina och det högra maskulint. De uppmanar henne att leka med det och lära sig att använda dem vid olika tillfällen för att hitta styrka i de olika själarna. Ibland kan det vara en fördel att ha båda chakrana öppna. Jag frågar om båda har levt förut på jorden , vilket de har. Då frågar jag om det finns kvar karman från båda i denna kropp. De svarar att de har renat sig inför det här experimentet men att det kan finnas lite kvar.

Halschakrat

Här är kristallblått som det karibiska havet men med en mörk skugga i havet som en sten under ytan. De är lite oeniga om vad det beror på. Han har varit med om en hängning som kan finnas spår kvar från och hon berättar om ett liv som operasångerska då hon fick något vasst som hon satte i halsen som förstörde stämbanden. De säger att det finns ett naturligt preparat som hon kan ta för att stärka muskulaturen i halsen. De bad mig även att fylla på hennes chakra med energi från Plejadernas blåa ros.

Pannchakrat

Här är lysande blått. Friskt och härligt. De säger att Eva är en intelligent kvinna, om än inte alltid så klok. Hon behöver älska sig själv bättre.

Kronchakrat

Även här är det lysande och fint. De berättar att Eva har direktkontakt med Gud. Hon är dock rädd för att ta emot hans visdom. Det känns för stort tycker hon, säger de. De uppmanar henne att inte vara rädd. Det kan hjälpa henne och många andra om hon öppnar upp för Guds visdom.

Rotchakrat

Hon håller sitt rotchakra lite stängt, ser jag. Det beror på karman från tidigare liv, många våldtäkter men det är läkt, berättar hennes tvillingsjälar. Så öppna upp chakrat mer och ta in vattnets energi i ditt chakrasystem, säger de till henne. De bad mig även att fylla på med energi från den blå rosen.

Navelchakrat

Här upplever jag chakrat som om jag sugs in och spottas ut på baksidan. Jag frågar varför och får veta att du vid skapelsen låg konstigt i magen på din mamma så detta chakra blev så. Det har jag försökt att åtgärda med hjälp av energi från Plejadernas blåa ros.

Magchakrat

Det här chakrat lyser i kapp med solen.

Sammanfattning av tvillingsjälar

Det här experimentet med två själar i en kropp är viktigt för Eva på en själslig nivå. Det är inte lika viktigt för henne som människa. Hon kan dock gärna jobba på att öppna och sluta högra respektive vänstra chakrat efter behov. Vilket hon ska öppna får hon öva på. Kanske kommer hon upptäcka hur hon kan använda sig av detta till sin fördel.

Det som är viktigast för människan Eva är hennes kontakt med Gud. Ta emot denna gåva och ta in information och lär dig att kanalisera honom. Här kommer du få mycket hjälp.

Efter healingen tvillingsjälar

Efter att Eva läst vad jag fick till mig under hennes healing hade vi kommunikation oss emellan som är väldigt intressant. Hon berättar att hon tittat på en tarotläggning med Angel Skoog för en tid sedan där Angel lite i förbifarten hade sagt att inte alla har en tvillingsjäl, att de är hela själva. Eva minns att hon i den stunden hade tänkt att så är det för henne. Det skulle visa sig vara rätt.

Healingen jag gör startar en process inom personen som kan pågå under lång tid. Därför har jag valt att ha uppföljningssamtal en vecka senare för att fånga upp en del av det. En vecka efter Evas healing, men innan vårt uppföljningssamtal, skriver hon till mig igen. Hon berättar om en väldigt fin upplevelse hon fick den morgonen.

” God morgon! I morse såg jag dem. Två väldigt ljusa kroppar, en man och en kvinna. Han hjälper henne ner i något som liknar en låda och sen lägger han sig ned på rygg och hon kryper nära och vilar sitt huvud på hans bröst. De håller hand. De är som en och kärleken mellan dem är så stark. Hon är väldigt kvinnlig och han väldigt manlig. De kan inte vara utan varandra känner jag. När de ligger tätt intill varandra så somnar de och jag förstår att deras själar nu ska ner till jordelivet ner i min kropp. Jag känner mig nästan som en tredje entitet, inte att de är jag. Men det måste de ju vara.”

Uppföljningssamtal

 

Tvillingsjälar

En och en halv vecka senare har vi vårt uppföljningssamtal. Vi pratar mycket om det här nya fenomenet, att hon har två hjärtchakran och två själar som valt att gå ner i henne, vad det innebär och hur hon kan jobba med det. Jag uppmanar henne att läsa på om vad de feminina respektive maskulina energierna står för. Kanske kan det hjälpa henne att välja vilket chakra hon ska hålla öppet. Jag påpekar för Eva att det här experimentet är viktigt för hennes själar men inte lika viktigt för henne själv, som de påpekade. Även om det är väldigt intressant ska hon därför inte lägga för mycket tid på detta.

Eva berättar för mig att hon har en fysisk tvilling i det här livet. Troligtvis är det orsak till att hon har “legat konstigt” i mammas mage, som de berättade under healingen. Det var därför som hennes navelchakra var lite konstigt.

Kontakten med Gud

Vi pratar även om informationen jag fick till mig att hon har kontakt med Gud. Jag frågar om hon känner igen det. Hon berättar då att hon har märkt att hon har kontakt med någon men inte förstått att det skulle vara Gud, eller vår ursprungskälla. Hon säger att hon ibland kan svara väldigt klokt på frågor från andra som hon inser att hon inte kan ha svarat på själv. På min fråga om hon förstod vad de menade att hon skulle vara rädd för det som kom till henne och hålla det borta svarar hon att det gör hon.

I unga år blev hennes tvillingbror väldigt sjuk vilket ledde till att hon inte vidmakthöll sin kontakt längre. Det kändes inte längre viktigt. Hon har dock öppnat upp för det mer igen men har väl aldrig riktigt insett vad det skulle kunna betyda för både henne själv men även för människorna runt omkring henne. Jag ser en enorm potential i detta.

Spår från tidigare liv

Under healingen frågade jag hennes tvillingsjälar om de hade levt förut på jorden och om jag behövde heala dem båda då? Deras svar på detta var att de hade renat sig själva innan de gick ner tillsammans i Eva men samtidigt sa de att det kan finnas spår av tidigare karman. I Evas halschakra såg jag ett sådant spår vilket blev lite lustigt då de själva inte visste vem det kom ifrån. Men hur ska man veta det om man går ner i samma kropp, tänker jag.

Evas rotchakra såg jag under healingen att hon håller lite stängt som jag frågade om. Svaret var återigen att det berodde på trauman från tidigare liv men att det är helt läkt. På något vis känner ändå Eva av det och håller chakrat stängt rent intuitivt. Vi pratade om huruvida man ska hålla sina chakran öppna eller stängda och jag kan bara säga hur jag har lärt mig. Jag vet att det finns de som anser att de ska hållas stängda men jag har lärt mig att de ska vara öppna men inte på vid gavel. Anledningen till det beror på att det är genom chakrana som vi känner in andras energier. I vissa situationer kan det vara lämpligt att tillfälligt stänga ett eller flera chakran men vi ska inte gå omkring och vara stängda hela tiden. Vi behöver känna av vår omgivning.

Detta ledde vidare till att våra tankar skapar energier som vi känner av. Därför är det viktigt att förstå att vi behöver kontrollera våra tankar och ta ansvar för vad vi tänker. En energitråd kan även fastna och hålla oss kvar i vissa situationer som gör att vi ältar om och om igen. Släpp dessa tankar och släpp in kärleken igen. Det helar oss.

Vi avslutade samtalet med att Eva ska öva på att hela sig själv under meditation och hur hon kan göra det.

 

Vill du prova på en healing?

Kontakta mig på asa.danielsongrimpe@gmail.com

Att tvillingsjälar kunde välja att gå ner i samma kropp under en livstid var något helt nytt för både mig och Eva som jag healade.

Överfall i öknen

Denna veckan presenterar jag en healing jag gjorde på Anneli. Hon kom till mig och bad om healing efter att hon hade läst om min healing på Facebook och i bloggen. Det gjorde väldigt starkt intryck på henne och hon kände sig manad att kontakta mig. Hon berättade för mig att hon tidigare har fått veta att hon har levt på Plejaderna. Min healing där jag använder mig av Plejadernas blåa ros som har en läkande kraft lockade henne särskilt. Att hon skulle få vetskap om ett överfall i öknen var inget hon räknat med.

Healingen

Annelis själ förefaller vara långt borta. Längre bort än någon annan själ varit hittills. Jag rider på en stor orm genom galaxerna. Jag kan uppfatta några eteriska varelser på vägen. Bland annat några feer. Till slut hör jag hennes röst. En ganska ljus kvinnoröst. Orsaken till att hon är så långt bort, säger hon, beror på att hennes själ är splittrad. Det innebär att hon har valt att leva på två olika ställen samtidigt. I det här fallet har hon valt att även leva på Andromeda. Det är därför jag upplever henne som långt borta.

Efter att jag har förklarat vem jag är ber hon mig fylla sina tre översta chakran med energi från Plejadernas blåa ros och de tre nedre chakrana med energi från Moder Jord. Hon ber mig även att spola rent sitt chakrasystem med energi från vattnets ande.

Innan jag börjar med healingen frågar hon om en tjänst, att hitta en man som hon söker efter. Jag kan se en mörk man som står bakom henne men av någon orsak kan hon själv inte se honom. Hon säger att hon inte längre kan uppfatta det mörka. Mannen i fråga är en av hennes guider. Jag frågar varför hon inte kan uppfatta mörkret och hon säger att det troligtvis beror på ett tidigare trauma som blockerar.

Eftersom hon har en delad själ undrar jag hur det fungerar. Ligger traumat som en blockering i båda kropparna? Det här är viktigt att veta inför healingen. Hon förklarar att på eterisk nivå speglar de två olika själarna varandra men de lever helt olika liv. Det innebär att ett karma i den ena själen påverkar den andra men det innebär inte att det ligger som en blockering. Jag behöver alltså inte heala båda för samma trauma.

Rotchakrat ett överfall i öknen

Jag börjar healingen i hennes rotchakra. Här upplever jag att jag liksom guppar in, som om det är en tvättbräda fast med stora mjuka gupp. Det dröjer inte länge förrän jag får en bild av människor som blivit överfallna och ligger utspridda i ett torrt ökenliknande område. Det ser ut som en grupp invandrare har gjort gemensam sak för att ta sig över ett stort kargt område i södra USA. Hon ligger död tillsammans med flera andra personer utspridda på den torra marken. De hade blivit överfallna och flera av männen hade förgripit sig på henne, den ena efter den andra. Därefter hade de lämnat henne att dö.

Flera av dem hade överlevt övergreppen men var så illa skadade att de inte kunde förmå göra något åt det. Ingen av dem, så de kunde bara invänta döden. För några tog det flera timmar, kanske till och med dagar. Hon var en av dem. Ingen kunde komma som hörde hennes rop på hjälp. Hon bad även till Gud om hjälp men kände sig inte bönhörd. Den här händelsen satte djupa spår i hennes eteriska kropp.

Historisk förklaring

Hon förklarar för mig att under de senaste tusentals åren på jorden har våldet ökat markant. Samtidigt som kvinnorna fått mindre och mindre betydelse. Det här hänger ihop. Det var ämnat att provocera fram en förändring på jorden. Men, samtidigt har det lett till att många har fått karman att ta hand om. Hennes systersjäl på Andromeda hjälper till att balansera ut, berättar hon för mig. Eftersom hon lever ett upplyst liv.

Hjärtchakrat

Hon vill nu att jag går vidare till hjärtchakrat. I första anblicken ser det ljust och fint ut här men sedan ser jag att det är mörkt längst in, nästan svart. Även om jag frågar vad det är eller vad det beror på får jag inget till mig.

Navelchakrat

Jag fortsätter därför ner till navelchakrat istället. Där är ljust och fint. Hon har något ärr där nere efter operation, skrapning eller liknande. I övrigt är det fint.

Halschakrat överfall i öknen

Därefter fortsätter jag upp till halschakrat. Där kommer samma minnesbild upp igen från överfallet i öknen jag såg i rotchakrat. Jag ser en ganska tydlig bild av henne nu. Hon är i tjugofemårsåldern, mörkblond med vackra mjuka drag. Hennes kläder ser ut att höra hemma på 1700- eller 1800-talet. Ropen på hjälp och hennes böner som inte blev hörda den gången har lett till att hon har haft svårt att göra sig hörd sedan dess. Hennes röst når inte inte fram helt enkelt. Det beror på detta trauma som alltså sitter även i detta chakra.

Åter till hjärtchakrat

Jag får nu veta att den mörka skuggan som sitter i längst bak i hennes hjärtchakra hänger ihop med detta karma. Skuggan i hjärtat gör att hon inte ser mörkret. Precis som hon sa i inledningen till healingen. Orsaken till detta beror på att vi förknippar ofta mörker med det som vi tycker är jobbigt och det som vi anser är av ondo. Men, mörkret är lika viktigt som ljuset. På grund av den här händelsen har hon låst fast mörkret i djupet av sitt hjärta för att hon är rädd att släppa fram det. Rädd att uppleva samma smärta igen. Det hon behöver göra är att släpp taget och släppa in ljuset i sitt hjärta igen.

Pannchakrat

Här strålar det av blått ljus. Det är som om det slår ut fyrverkerier från chakrat. Väldigt vackert!  Jag ser henne i sin eteriska form, en drottninglik varelse som strålar i blått av olika nyanser. Hon har som en gloria av guld runt huvudet. Hon behöver känna in sin egen storhet och släppa fram drottningen inom henne. Vilka stordåd hon kan göra då.

Kronchakrat

Jag går vidare till kronchakrat där det är ljust och fint.

Sammanfattning

Fokus har legat på karmat från överfall i öknen. Det är detta som Annelis själ vill och önskar att Anneli tar hand om. Att hon försöker känna in sitt tidigare jag från det livet genom meditation. Kan hon nå fram till henne, kan hon stötta sitt tidigare jag och göra hennes röst hörd så att hon blir bönhörd. Genom att hålla om henne kan hon läka sig själv i det livet. På så vis hjälper hon alla sina jag och läker traumat.

Traumat som sitter i den eteriska kroppen är inte bunden till tid utan till energi. Energin finns  med oss från liv till liv. Det tidigare livet lever alltså kvar inom henne tills hon har läkt traumat. När hon släpper den energin släpper hon det livet och den händelsen. Tiden är alltså inte relevant i det här läget, därför kan hon nå sitt jag i ett tidigare liv.

Uppföljande samtal om överfall i öknen

Det visade sig att Anneli hade fått till sig ungefär samma bild som jag under healingen. Bilden på överfall i öknen. Det här gav henne rysningar, sanningsrysningar, som hon kallar det. Jag förstår precis vad hon menar för jag får samma känsla när jag får till mig en sanning. Under hela veckan som varit mellan healingen och vårt samtal har hon känt sig ledsen och lite nedstämd. Det här är inte alls konstigt. Vi har öppnat Pandoras ask till ett hemskt minne som hon kapslat in. De här känslorna behöver komma fram.

Hon har även känt skam i samband med att detta kom upp. Som om hon är skyldig till det inträffade men även skam kopplat till sexualitet. Jag får snabbt till mig en ny bild, en annan händelse som hänger ihop med överfallet. Innan hade gruppen hon reste tillsammans med passerat ett samhälle. De hade varit inne på stadens krog. Där hade hon fått syn på en ung, snygg man som hon hade flörtat med. Han var en av förgriparna. Hon kände sig skyldig dels för att hon skamlöst hade flörtat med honom. Detta var en dödssynd i vissa kretsar under den här tiden. Och dels för att hon hade dragit deras uppmärksamhet till dem.

Efter vårt samtal fick jag ett meddelande från Anneli att hon hade fått fram vad hon hette i det livet där hon blev överfallen. Hennes namn var Emma Watson.

Nya övergrepp

Det förefaller som om vi får uppleva liknande saker om och om igen tills vi har förstått vår läxa. Det här har jag både hört och läst från annat håll men även upplevt själv. Anneli berättade att hon har blivit våldtagen även i det här livet. Hon berättar för mig att hon ofta vaknar på nätterna och håller ihop benen. Det har hon sammankopplat med våldtäkten i det här livet men, som hon säger, det kan även höra ihop med överfall från tidigare liv också. Hon minns inte längre när hon började med det. Om det var före eller efter våldtäkten i barndomen.

Halschakrat

När jag healade halschakrat fick jag veta att den överfallet i öknen även har påverkat hennes möjlighet att göra sig hörd. Hon bekräftar att det är sant. När hon har försökt att skriva klarar hon inte av det. Hon är rädd för att uttala sig, rädd för att bli dömd. Det framkommer också att hon har haft tungbascancer. Vilket kan bero på blockeringar i detta chakra.

Hjärtchakrat

När vi kommer till att prata om hennes hjärtchakra säger hon att hon har själv sett och känt det svarta i detta chakra. Vid två olika tillfällen har hon varit på healingresor utomlands. En gång till Egypten och en gång till England. Båda gånger kände hon det svarta i hjärtat men har inte förstått vad det är och varför det är där. Nu kunde hon få besked på varför.

Den blå drottningen

Under healingen såg Anneli själv den blå drottningen som jag såg i hennes pannchakra. Hon såg henne dock som en blå avatar med en guldkrona på huvudet. Mitt under den minnesbilden omvandlades bilden till en kvinna i vit klänning.

Navelchakrat

I det här chakrat hade jag sett att hon har ett ärr i hennes fysiska kropp. Alltså från något hon gjort eller varit med om i det här livet. Det stämmer bekräftade hon.

Alla healingar jag gör är väldigt unika, lika unika som vi är som individer. Många gånger förundras jag själv över träffsäkerheten och allt jag får till mig. Att det verkligen fungerar, men det gör det. Sanningsrysningarna, som Anneli kallar det, får jag många av. Anneli skriver till mig att hon är så glad att hon gjorde healingen. Hur fantastiskt det var och vilken upplevelse det blev. Även att det fortsätter hända saker efter själva healingen tycker hon är fantastiskt.

Vill du prova en healing? Känner du dig manad? Tveka då inte att kontakta mig på mejlen till asa.danielsongrimpe@gmail.com

Den här healingen handlade i huvudsak om ett tidigare liv där det skett ett makabert övergrepp i öknen som skapat ett långvarigt karma.

« Äldre inlägg

© 2024

Tema av Anders NorenUpp ↑