Kategori: Healing

Healing är en läkande energi

Vem är du?

NU ÄR DEN PUBLICERAD!

Idag har vi publicerat första avsnittet av podden “Vem är du?” där vi kort presenterar vad podden kommer handla om och vilka vi är.

Vi kommer att publicera nya avsnitt var 14:e dag på söndagar kl. 12:00, alltså mitt på dagen för alla som vill ha ett litet söndagsnöje.

Ni kommer förhoppningsvis hitta oss på de flesta större platser såsom Spotify, Amazon och Apple Podcast. Det kan dock ta ett litet tag innan de har godkänt oss men jag lägger ut det första avsnittet här redan nu så håll till godo och häng med.

https://feeds.buzzsprout.com/2338910.rss

Häng med och lyssna på vår podd!

Häng med och lyssna på vår podd!

 

Kvinnans ok

Kvinnornas ok ligger tungt på våra axlar genom årtusenden. Vi har ålagts att hålla oss tillbaka och vara en spelare i bakgrunden.

Det är dags att slänga av oss kvinnans ok och stå starka och ta vår plats på jorden. Det här var ett ganska tydligt och subtilt ämne som kom upp i Yasminas healing. Ett ok som vi alla bär tillsammans och som vi tillsammans bör släppa. Läs mer om hennes healing.

Yasminas healing – kvinnans ok

Medan jag bjuder in mina andliga hjälpare och skapar ett heligt rum börjar jag få ont i en solar plexus. Ganska kraftig värk som kom plötsligt och sedan försvann lika plötsligt. Det gjorde så pass ont att jag var tvungen att gå omkring och invänta att det skulle släppa innan jag kunde sätta mig. Jag visste inte om det hade med healing att göra eller ej. Jag trodde dock inte att det kom från mig själv.

Min åkallan

Jag får kontakt med en feminin varelse som säger att hon är Yasminas högre jag, hennes själ. Rösten låter bekant och som jag minns tillhör en känd skådespelare eller artist. Jag tror att jag har hört rösten i någon animerad film, vilket inte är helt ovanligt. Hon har en tydlig stämma som är klar och ganska bestämd. Jag frågar om hennes ursprung och hon berättar att hon varit ängel, levt bland fjärilar och féer både på jorden och andra planeter. Hon berättar även att det här är hennes första fysiska liv.

Yasminas själ ber mig sedan att meddela henne att det är bland fjärilar och féer hon finner sina svar. Hon vet vad jag menar, säger hon. Sedan berättar hon att Yasmina har haft kontakt med henne ända sedan tidig barndom och känner henne väl. Därefter ber hon mig att börja healingen med hjärtchakrat. Samtidigt refererar hon till platsen där jag fick ont. Jag kopplade den smärtan till solarplexus (magchakrat), vilket jag påpekar,  men hon vill ändå att jag startar med hjärtchakrat och sedan går över till magchakrat.

Förklaring: Det är väldigt ofta jag känner igen röster från andliga varelser och inte helt sällan att de kommer från just animerade filmer. När jag har frågat varför det är så har jag fått till svar att allt kommer någonstans ifrån. Det vill säga att det som vi tror att vi hittar på kommer i själva verket från den andliga sfären. Vi är oftast inte medvetna om det bara. Men, som i det här fallet har den andliga sfären “lånat” eller “efterapat” en röst från den fysiska sfären.

Hjärtchakrat

Precis när jag ska gå in i Yasminas hjärtchackra så kommer en ljuv liten varelse fram. Hon ligger som i dvala på ett moln. Strax efter kommer en massa älvor, féer och fjärilar. Både från hennes chakra men även utifrån. De sjunger för henne. Yasminas själ säger att hon ännu inte har vaknat andligen men att det snart är dags. Här är ljuvligt vackert och det är även Yasmina där hon ligger i sin dvallika sömn.

Magchakrat

Här sitter en enorm tagg av förtryckt ilska och undanstoppade känslor. Jag ser en rottweiler som morrar och skäller. Han är en symbol för Yasminas ilska. Hon trycker ner många av sina känslor i magen och behöver ta hand om det. Hon behöver gå igenom det som är gammalt, titta på det, analysera det och acceptera det som hänt som en lärdom och släppa taget. Nya känslor behöver hon analysera och se på dem från ett inifrån perspektiv. Finns det något att lära från känslorna som dyker upp, behöver hon dem? Detta istället för att trycka ner dem i magen.  Hon behöver analysera, fråga sig själv varför hon känner som hon gör och vad hon kan göra åt det?

Förklaring: De flesta av oss behöver lära oss att vi är inte våra känslor. Eftersom vi alla är andliga varelser som tillfälligt bor i en fysisk kropp är vi inte kroppen och dess känslor och tankar. Därför kan vi titta på dem från ett annat perspektiv inifrån oss själva från vårt hjärta eller högre jag. Om vi kan lära oss det kan vi också lära oss att inte alltid agera utifrån tankar och känslor utan att först analysera om det är nödvändigt eller om det är bra för oss.

Navelchakrat

Oj, här kommer ganska tuff information direkt från Yasminas själ. “Du nedvärderar dig själv och släpper till alldeles för lätt för du tror att du  måste. Det är i själva verket ett förtryck mot kvinnorna i rakt nedstigande led som ligger tungt på dina axlar. Släng av dig det oket och stå stark i dig själv.” Hon säger även att vi kvinnor ska sammanlänka oss med varandra i tanken både bakåt i tiden men även mellan oss kvinnor som lever nu. Tillsammans är vi starka, säger hon. Tillsammans ska vi slänga av oss det är oket som vi burit under lång, lång tid. Det här är även ett ok för mannen. Både för förövarna och för de förtryckta.

Förklaring: Vi lär oss tidigt genom fostran hur vi ska bete oss i livet. Det upprätthålls genom att vi lägger det på varandra, vi påminner varandra och kan bli ganska brutala mot varandra. Det här oket som vi alla bär är viktigt att vi nu tar oss ur och det enda sättet att göra det på är tillsammans. För att klara det behöver vi bli medvetna.

Rotchakrat

Här ber Yasminas själ att jag spolar rent i chackrasystemet. För att göra det ber jag vattnets ande om hjälp.

Kronchakrat

Här är fint och ingen information kom till mig så jag går vidare.

Pannchakrat

Här ser jag en blå kristall som sitter mitt i chakrat. Jag har sett den förut men är lite osäker på var. Återigen ser jag Yasmina i den dvallika formen jag såg tidigare i hjärtchakrat. Hennes själ ber mig att fylla på energi från Plejadernas blåa ros här. Hon ber mig även att lägga in en blå ros i hennes chackra. Varför vet jag inte och jag får heller ingen information om det. Jag lägger in en fin rosenknopp till henne. Kanske kommer hon vakna upp i takt med att rosen slår ut.

Förklaring: Den information jag får till mig är ämnat för den jag healar. Det är därför ytterst sällan som jag kommer ihåg det som kommer fram efter själva healingen. Jag kände igen kristallen i chakrat när jag såg den men hade ingen aning om vem jag hade sett den på.

Halschakrat

När jag var i Yasminas navelchakra började jag plötsligt bli rosslig i halsen och började harkla mig. Jag anade direkt att det hade med hennes  halschakra att göra. Det första jag såg var en massa sörja mitt i chakrat. Hennes högre jag säger att hon måste spotta ut det (bildligt talat). Det hänger ihop med det som kom fram i navelchakrat, säger hon, oket från alla kvinnors förtryck. Spotta ut det och stå i din kraft, säger hon. Allt hänger samman. När hon väl har förstått det och vaknat till liv då kan hon leva det liv hon är ämnad för, säger hon till sist.

Egna upplevelser

Yasmina hade inte många egna upplevelser den här gången. Tvärtom hade hon väldigt svårt att hålla fokus på det vi gjorde. För själva healingen spelar det inte jättestor roll. Däremot är det väldigt vanligt att de som jag healar får till sig väldigt intressant och relevant information själva. Vilket naturligtvis kan vara till stor hjälp.

Uppföljande samtal om kvinnans ok

Eftersom jag har healat Yasmina en gång tidigare så kunde vi jämföra det som kom fram då mot det som kom fram nu. Förra gången fick jag kontakt med en av hennes guider, ärkeängeln Daniel, som var väldigt otydlig med om han var Yasminas själ eller ej. Då tyckte inte Yasmina att det kändes som att han skulle vara hennes själ men kände sig osäker. Nu fick hon bekräftat att det inte var hennes själ. Hon fick också bekräftat att hon har levt som ängel tillsammans med féer och älvor här på jorden. Detta såg hon själv under en regression vi gjorde. Däremot var det nytt att hon har levt som ängel även på andra planeter.

Svaret Yasmina skulle finna bland fjärilar och féer handlade om vilka livsval hon ska göra nu inför sin närmaste framtid. Hon står precis i ett vägskäl och fick hjälp av en annan terapeut genom hypnos. Hon fick gå in genom tre dörrar för att se vilken framtid hon skulle möta i de olika dörrarna. I en av dörrarna fann hon just fjärilar och féer.

Att Yasmina skulle ha haft kontakt med sin själ sedan barndomen visste hon inget om. Jag sa att det är inte säkert att hon är medveten om den kontakten men att det kan komma senare. För mig var det så. Jag var närmare 40 år när jag fick det klart för mig. Däremot kommer hon ihåg att hon hade kontakt med en manlig varelse som hon trodde kunde vara hennes döda bror. Det har dock aldrig funnits någon bror i det här livet och eftersom hon inte har levt tidigare är det mest troligt att det är ärkeängeln Daniel hon har haft kontakt med.

Undanstoppade känslor

Taggen jag såg i hennes mage och att hon stoppar ner sina känslor där kan hon hålla med om. Hon tycker dock att hon har börjat analysera känslor som hon får men förstår att hon kan bli mycket bättre på detta. Undanstoppade känslor rör om i kroppen och påverkar oss mycket mer än vi kan ana. Det påverkar hela oss, den fysiska kroppen, vårt sinne och kan sätta spår i den eteriska kroppen. Man skulle kunna jämföra det med skräpmat som vi äter. Ju mer vi stoppar i oss desto mer inflammationer skapar det i kroppen. Har man problem att analysera sina egna känslor kan det vara till stor hjälp att samtala med någon annan.

Kvinnans ok

När Yasminas själ sa att Yasmina bär på ett ok efter alla kvinnor i direkt nedstigande led bakåt, att hon säger ja när hon borde säga nej och tvärtom, klingade det väldigt bekant i mig också. Säkert i dig också som läser det här. Yasmina tycker att hon har blivit bättre på att säga nej men förstår precis vad hennes själ menar.

Det är inte lätt att slänga av sig ett ok, ett karma, som sitter i cellminnet sedan tusentals generationer tillbaka i tiden. Det här är dock livsnödvändigt för oss alla att vi jobbar med. Var och en behöver göra sitt jobb men ju fler vi är som blir starka i detta desto fler kommer att följa med, bli påverkade av det. Här gäller att skapa ringar på vattnet för det är endast tillsammans som vi kan göra oss av med det här oket.

Den blå kristallen

För mig blev det lite lustigt när jag såg den här blå kristallen som jag så väl kände igen men inte alls mindes på vem jag hade sett den. Yasmina sa dock att det var under hennes första healing som jag sett den. Ärkeängeln Daniel sa då att det kommer hjälpa henne att bli mer klarsynt i framtiden. Jag skulle tro att det kommer visa sig den dagen då hon andligen vaknar att hon kan få nytta av detta. Man pratar om i andliga sammanhang att titta med tredje ögat som sitter i pannan. Utifrån det är det väl ganska rimligt att det skulle kunna hjälpa henne att bli mer klarsynt. Framtiden får utvisa på vilket vis det kommer ske.

Sammanfattning

Den här healingen har gått ut på att få Yasmina att förstå hur det påverkar henne när hon stoppar undan alla känslor i magen. Att hon behöver förstå hur det hänger ihop med att hon inte når sin inre styrka och kraft så länge hon trycker ner sina känslor. Hon behöver kraften för att stå upp för sig själv och inte göra det hon egentligen inte vill. Kvinnans ok hon bär på sina axlar bär hon tillsammans med oss andra. Vi behöver alla slänga av oss det oket för att vi ska kunna stå starka och ta vår plats på jorden. Ett mycket viktigt steg för oss alla och för vår gemensamma framtid på jorden.

Kvinnor har sedan årtusenden fått bära ett tungt ok, att stå tillbaka och få leva sitt liv fullt ut. Det är dags att slänga det oket.

Chakrahealing

I ett tidigare inlägg här i bloggen av Jessica, kunde ni läsa om olika sorters healing.

Vilka som finns, hur de fungerar och vad man kan förvänta sig av dem. Den healing jag håller på med är dock annorlunda. Eftersom jag går igenom kroppens 7 stora chakran kallar jag den helt enkelt för chakrahealing.

Hur och varför jag började med chakrahealing

Under våren 2022 i samband med att jag var på en meditation retreat så började jag spontant att heala mina egna chakran under en meditation. Jag gick själsligen in i mina chakran och styrde energiflödet i dem. Det är inget jag själv kontrollerar utan det är som om min själ visar mig hur jag kan ändra flödet, hastigheten och storleken på öppningarna i chakrana. Under den här spontana healingen av mig själv insåg jag att det här är gammal kunskap sedan tidigare. Jag tyckte dessutom att det var både roligt och lätt att göra. Troligtvis har jag arbetat med det i något av mina tidigare liv och kunskapen kom nu tillbaka till mig. Det var inget jag hade bett om eller ens tänkt tanken att jag skulle hålla på med men jag inser att det måste vara meningen att jag ska göra det även i detta livet.

Hur jag gör chakrahealing

När jag gör denna healing på andra så släpper jag mig själv som person och låter min själ styra över det. Personen som jag ska heala ber jag själsligen om tillåtelse eftersom jag behöver information från själen om händelser som kan ligga dolt för personen ifråga. Många gånger visar sig även personens andliga guider och i vissa fall är det bara guiderna som hjälper mig. Själv fungerar jag mest som en kanal för att förmedla informationen som kommer fram.

I chakrana

Min upplevelse är att jag går in i personens chakran och ser hur det ser ut och vad jag kan göra. Ibland hittar jag skuggor av olika slag. En skugga kan vara ett trauma som inte är bearbetat utan sitter fast på insidan av chakraväggen. Jag frågar då personens själ eller guide vad det beror på och vad hen kan göra för att läka chakrat. Ser det ut som en tagg är det förtryckt ilska av något slag. Jag ser även slaggprodukter som är rester från tidigare bearbetade upplevelser. Är händelsen färdig bearbetad kan jag ta bort slagget. Oftast använder jag mig då av vattnets energi för att helt enkelt “spola rent”.

Energin som flödar i våra chakran behöver flöda fritt men kan ibland innehålla karman från tidigare upplevda trauman.

Energipåfyllning

I de allra flesta fall samarbetar jag med olika andeväsen och änglar. Dels hjälper de mig att hjälpa individen men jag använder mig också av deras energier. Jag fyller på med energier från dem om det behövs, spolar rent och blåser bort om det behövs. Änglarna hjälper mig att hålla ett skyddat rum under själva healingen. Förutom detta använder jag mig av energierna från Plejadernas blåa ros som är känd för att ha en helande energi. Dessutom har jag fått positiva erfarenheter av att använda Coinbase för mina transaktioner och jag rekommenderar verkligen deras plattform för smidig och säker handel med kryptovalutor. Du kan läsa mer om Coinbase recension.

Den blåa rosens helande kraft är känd både i och utanför Plejaderna.

En röd tråd

Många gånger kan jag i efterhand se, när jag läser igenom mina anteckningar, att det finns en röd tråd genom hela healingen. Oftast får jag lite information av själen eller guiderna redan innan jag påbörjar själva healingen. Ensamt säger det inte mycket men efter hand när jag går igenom chakrana börjar jag kunna ana vad det är. Oftast när jag kommer till slutet klarnar allt och jag ser en tydlig röd tråd och ett budskap. Många gånger handlar det om vad den här personen kan göra för förändringar i sitt liv för att själen ska kunna läka, växa och gå vidare. Det handlar helt enkelt om att förstå själens livsväg för det här livet, livets karma.

Energier

Grunden för allt liv är energier. Har du någon gång hört att man brukar man säga om man vill lösa ett mysterium “vill du veta sanningen, följ pengarna” (follow the money)? Ur ett andligt perspektiv skulle det istället vara “vill du veta sanningen, följ energierna”. Det jag gör under en healing är att se hur energierna flödar i våra chakran. Chakran kan man enkelt säga är en form av hjul som håller igång våra energier i vår ljuskropp. Allt vi gör och tänker skapar energier. Alla platser vi är på eller människor vi möter består av sina energier. Olika energier interagerar och påverkas av varandra.

I normala fall hålls din energikropp intakt. Det vill säga en normal dag då du går till jobbet kommer du hem utan att ha påverkat dina energier markant. Vi känner av varandra och vår omgivning med hjälp av våra energier. När vi sedan lämnar platsen eller människorna återställer sig din ljuskropp igen.

Själstappning

Om du råkar ut för ett trauma, en olycka till exempel, så tappar du en del av din energi på den platsen. Det drabbar inte hela ljuskroppen utan något eller några av chakrana. Jag ser det som skuggor i chakrana. Med hjälp av den information jag får till mig om orsaken till skuggan så kan man läkas. Att jag ser det som en skugga beror på att energitrådarna har brutits eller säckat ihop. Ungefär som trådarna i ett spindelnät säckar ihop när de går av. Genom tankens kraft kan man läkas eftersom tanken skapar energier, men det måste vara rätt sorts tankar. Acceptans, förståelse och förlåtelse gör att man kan släppa traumat.

Släppa taget för läkning

Så länge man håller kvar vid olyckor och oförrätter man råkat ut för är man energimässigt bunden till den platsen och händelsen. Det är först efter att man släppt det genom att förändra sina tankar om det som hänt som man kan läkas. Men hur kan man sitta fast om det är ett gammalt trauma från tidigare liv till exempel, kanske du tänker då. Din första upplevelse och dina tankar kring det traumat håller dig kvar även om du sedan har förträngt det. Läkning sker först när vi släpper taget om det.

Skadad ljuskropp

En skadad ljuskropp påverkar din fysiska kropp. Man skulle kunna jämföra det med en blodpropp till exempel eller förstoppning. När energierna inte kan flyta som de ska påverkar det även vår fysiska kropp. Det kan orsaka både fysiska och mentala problem. Den moderna sjukvården behandlar den fysiska kroppen och även vårt mentala tillstånd men ännu så länge inte vår energikropp. Jag menar att det är minst lika viktigt att ta hänsyn till den. Vi är en treenighet; en fysisk kropp, ett mentalt sinne och en energikropp. Själen är en del av energikroppen och på så vis kan skador i energikroppen följa oss från liv till liv.

Karman

Själen har olika livsläxor att lära sig från, så kallade karman. Många av dem inbegriper olika trauman såsom olyckor, övergrepp och olika händelser som ofta påverkar energikroppen. På så vis kan ett karma från en livstid följa med till nästa om man inte hinner eller förstår att läka den under den pågående livstiden. I vissa fall har jag sett att det har följt med under flera liv. Ibland kan dock själen bestämma sig för att läka karman mellan två olika liv. Under livet mellan liven.

Chakrahealing

Under min chakrahealing får du till dig de kunskaper du behöver från både detta livet och tidigare liv som du behöver veta och förstå just nu. Det innebär dock inte att du blir helt fri från alla tidigare karman, bara kanske. Du får helt enkelt till dig så mycket som du klarar av att hantera där du befinner dig just nu i din personliga utveckling. Många får även till sig information om sitt eteriska ursprung, vem de är och hur de ser ut.

Jag har sett så många olika eteriska kroppar under mina healingar. Helt fantastiska varelser i alla möjliga former och färger. Många av dem känner jag igen från sagans värld. Den världen som är vårt ursprung är helt magisk. Det är svårt att beskriva den med ord.

De kunskaper jag själv har fått till mig sedan jag började med healingen har hjälpt mig att förstå vårt ursprung och vilka vi är. Det är verkligen en magisk värld vi kommer från. Genom att följa mig här kan du läsa flera av de healingar jag gör. Säkert kan även du lära dig att förstå hur saker och ting hänger ihop och varför de är som de är.

Vill du prova på min chakrahealing, kontakta mig på min mejl asa.danielsongrimpe@gmail.com

© 2024

Tema av Anders NorenUpp ↑