I ett tidigare inlägg här i bloggen av Jessica, kunde ni läsa om olika sorters healing.

Vilka som finns, hur de fungerar och vad man kan förvänta sig av dem. Den healing jag håller på med är dock annorlunda. Eftersom jag går igenom kroppens 7 stora chakran kallar jag den helt enkelt för chakrahealing.

Hur och varför jag började med chakrahealing

Under våren 2022 i samband med att jag var på en meditation retreat så började jag spontant att heala mina egna chakran under en meditation. Jag gick själsligen in i mina chakran och styrde energiflödet i dem. Det är inget jag själv kontrollerar utan det är som om min själ visar mig hur jag kan ändra flödet, hastigheten och storleken på öppningarna i chakrana. Under den här spontana healingen av mig själv insåg jag att det här är gammal kunskap sedan tidigare. Jag tyckte dessutom att det var både roligt och lätt att göra. Troligtvis har jag arbetat med det i något av mina tidigare liv och kunskapen kom nu tillbaka till mig. Det var inget jag hade bett om eller ens tänkt tanken att jag skulle hålla på med men jag inser att det måste vara meningen att jag ska göra det även i detta livet.

Hur jag gör chakrahealing

När jag gör denna healing på andra så släpper jag mig själv som person och låter min själ styra över det. Personen som jag ska heala ber jag själsligen om tillåtelse eftersom jag behöver information från själen om händelser som kan ligga dolt för personen ifråga. Många gånger visar sig även personens andliga guider och i vissa fall är det bara guiderna som hjälper mig. Själv fungerar jag mest som en kanal för att förmedla informationen som kommer fram.

I chakrana

Min upplevelse är att jag går in i personens chakran och ser hur det ser ut och vad jag kan göra. Ibland hittar jag skuggor av olika slag. En skugga kan vara ett trauma som inte är bearbetat utan sitter fast på insidan av chakraväggen. Jag frågar då personens själ eller guide vad det beror på och vad hen kan göra för att läka chakrat. Ser det ut som en tagg är det förtryckt ilska av något slag. Jag ser även slaggprodukter som är rester från tidigare bearbetade upplevelser. Är händelsen färdig bearbetad kan jag ta bort slagget. Oftast använder jag mig då av vattnets energi för att helt enkelt “spola rent”.

Energin som flödar i våra chakran behöver flöda fritt men kan ibland innehålla karman från tidigare upplevda trauman.

Energipåfyllning

I de allra flesta fall samarbetar jag med olika andeväsen och änglar. Dels hjälper de mig att hjälpa individen men jag använder mig också av deras energier. Jag fyller på med energier från dem om det behövs, spolar rent och blåser bort om det behövs. Änglarna hjälper mig att hålla ett skyddat rum under själva healingen. Förutom detta använder jag mig av energierna från Plejadernas blåa ros som är känd för att ha en helande energi. Dessutom har jag fått positiva erfarenheter av att använda Coinbase för mina transaktioner och jag rekommenderar verkligen deras plattform för smidig och säker handel med kryptovalutor. Du kan läsa mer om Coinbase recension.

Den blåa rosens helande kraft är känd både i och utanför Plejaderna.

En röd tråd

Många gånger kan jag i efterhand se, när jag läser igenom mina anteckningar, att det finns en röd tråd genom hela healingen. Oftast får jag lite information av själen eller guiderna redan innan jag påbörjar själva healingen. Ensamt säger det inte mycket men efter hand när jag går igenom chakrana börjar jag kunna ana vad det är. Oftast när jag kommer till slutet klarnar allt och jag ser en tydlig röd tråd och ett budskap. Många gånger handlar det om vad den här personen kan göra för förändringar i sitt liv för att själen ska kunna läka, växa och gå vidare. Det handlar helt enkelt om att förstå själens livsväg för det här livet, livets karma.

Energier

Grunden för allt liv är energier. Har du någon gång hört att man brukar man säga om man vill lösa ett mysterium “vill du veta sanningen, följ pengarna” (follow the money)? Ur ett andligt perspektiv skulle det istället vara “vill du veta sanningen, följ energierna”. Det jag gör under en healing är att se hur energierna flödar i våra chakran. Chakran kan man enkelt säga är en form av hjul som håller igång våra energier i vår ljuskropp. Allt vi gör och tänker skapar energier. Alla platser vi är på eller människor vi möter består av sina energier. Olika energier interagerar och påverkas av varandra.

I normala fall hålls din energikropp intakt. Det vill säga en normal dag då du går till jobbet kommer du hem utan att ha påverkat dina energier markant. Vi känner av varandra och vår omgivning med hjälp av våra energier. När vi sedan lämnar platsen eller människorna återställer sig din ljuskropp igen.

Själstappning

Om du råkar ut för ett trauma, en olycka till exempel, så tappar du en del av din energi på den platsen. Det drabbar inte hela ljuskroppen utan något eller några av chakrana. Jag ser det som skuggor i chakrana. Med hjälp av den information jag får till mig om orsaken till skuggan så kan man läkas. Att jag ser det som en skugga beror på att energitrådarna har brutits eller säckat ihop. Ungefär som trådarna i ett spindelnät säckar ihop när de går av. Genom tankens kraft kan man läkas eftersom tanken skapar energier, men det måste vara rätt sorts tankar. Acceptans, förståelse och förlåtelse gör att man kan släppa traumat.

Släppa taget för läkning

Så länge man håller kvar vid olyckor och oförrätter man råkat ut för är man energimässigt bunden till den platsen och händelsen. Det är först efter att man släppt det genom att förändra sina tankar om det som hänt som man kan läkas. Men hur kan man sitta fast om det är ett gammalt trauma från tidigare liv till exempel, kanske du tänker då. Din första upplevelse och dina tankar kring det traumat håller dig kvar även om du sedan har förträngt det. Läkning sker först när vi släpper taget om det.

Skadad ljuskropp

En skadad ljuskropp påverkar din fysiska kropp. Man skulle kunna jämföra det med en blodpropp till exempel eller förstoppning. När energierna inte kan flyta som de ska påverkar det även vår fysiska kropp. Det kan orsaka både fysiska och mentala problem. Den moderna sjukvården behandlar den fysiska kroppen och även vårt mentala tillstånd men ännu så länge inte vår energikropp. Jag menar att det är minst lika viktigt att ta hänsyn till den. Vi är en treenighet; en fysisk kropp, ett mentalt sinne och en energikropp. Själen är en del av energikroppen och på så vis kan skador i energikroppen följa oss från liv till liv.

Karman

Själen har olika livsläxor att lära sig från, så kallade karman. Många av dem inbegriper olika trauman såsom olyckor, övergrepp och olika händelser som ofta påverkar energikroppen. På så vis kan ett karma från en livstid följa med till nästa om man inte hinner eller förstår att läka den under den pågående livstiden. I vissa fall har jag sett att det har följt med under flera liv. Ibland kan dock själen bestämma sig för att läka karman mellan två olika liv. Under livet mellan liven.

Chakrahealing

Under min chakrahealing får du till dig de kunskaper du behöver från både detta livet och tidigare liv som du behöver veta och förstå just nu. Det innebär dock inte att du blir helt fri från alla tidigare karman, bara kanske. Du får helt enkelt till dig så mycket som du klarar av att hantera där du befinner dig just nu i din personliga utveckling. Många får även till sig information om sitt eteriska ursprung, vem de är och hur de ser ut.

Jag har sett så många olika eteriska kroppar under mina healingar. Helt fantastiska varelser i alla möjliga former och färger. Många av dem känner jag igen från sagans värld. Den världen som är vårt ursprung är helt magisk. Det är svårt att beskriva den med ord.

De kunskaper jag själv har fått till mig sedan jag började med healingen har hjälpt mig att förstå vårt ursprung och vilka vi är. Det är verkligen en magisk värld vi kommer från. Genom att följa mig här kan du läsa flera av de healingar jag gör. Säkert kan även du lära dig att förstå hur saker och ting hänger ihop och varför de är som de är.

Vill du prova på min chakrahealing, kontakta mig på min mejl asa.danielsongrimpe@gmail.com