Denna veckan presenterar jag en healing jag gjorde på Anneli. Hon kom till mig och bad om healing efter att hon hade läst om min healing på Facebook och i bloggen. Det gjorde väldigt starkt intryck på henne och hon kände sig manad att kontakta mig. Hon berättade för mig att hon tidigare har fått veta att hon har levt på Plejaderna. Min healing där jag använder mig av Plejadernas blåa ros som har en läkande kraft lockade henne särskilt. Att hon skulle få vetskap om ett överfall i öknen var inget hon räknat med.

Healingen

Annelis själ förefaller vara långt borta. Längre bort än någon annan själ varit hittills. Jag rider på en stor orm genom galaxerna. Jag kan uppfatta några eteriska varelser på vägen. Bland annat några feer. Till slut hör jag hennes röst. En ganska ljus kvinnoröst. Orsaken till att hon är så långt bort, säger hon, beror på att hennes själ är splittrad. Det innebär att hon har valt att leva på två olika ställen samtidigt. I det här fallet har hon valt att även leva på Andromeda. Det är därför jag upplever henne som långt borta.

Efter att jag har förklarat vem jag är ber hon mig fylla sina tre översta chakran med energi från Plejadernas blåa ros och de tre nedre chakrana med energi från Moder Jord. Hon ber mig även att spola rent sitt chakrasystem med energi från vattnets ande.

Innan jag börjar med healingen frågar hon om en tjänst, att hitta en man som hon söker efter. Jag kan se en mörk man som står bakom henne men av någon orsak kan hon själv inte se honom. Hon säger att hon inte längre kan uppfatta det mörka. Mannen i fråga är en av hennes guider. Jag frågar varför hon inte kan uppfatta mörkret och hon säger att det troligtvis beror på ett tidigare trauma som blockerar.

Eftersom hon har en delad själ undrar jag hur det fungerar. Ligger traumat som en blockering i båda kropparna? Det här är viktigt att veta inför healingen. Hon förklarar att på eterisk nivå speglar de två olika själarna varandra men de lever helt olika liv. Det innebär att ett karma i den ena själen påverkar den andra men det innebär inte att det ligger som en blockering. Jag behöver alltså inte heala båda för samma trauma.

Rotchakrat ett överfall i öknen

Jag börjar healingen i hennes rotchakra. Här upplever jag att jag liksom guppar in, som om det är en tvättbräda fast med stora mjuka gupp. Det dröjer inte länge förrän jag får en bild av människor som blivit överfallna och ligger utspridda i ett torrt ökenliknande område. Det ser ut som en grupp invandrare har gjort gemensam sak för att ta sig över ett stort kargt område i södra USA. Hon ligger död tillsammans med flera andra personer utspridda på den torra marken. De hade blivit överfallna och flera av männen hade förgripit sig på henne, den ena efter den andra. Därefter hade de lämnat henne att dö.

Flera av dem hade överlevt övergreppen men var så illa skadade att de inte kunde förmå göra något åt det. Ingen av dem, så de kunde bara invänta döden. För några tog det flera timmar, kanske till och med dagar. Hon var en av dem. Ingen kunde komma som hörde hennes rop på hjälp. Hon bad även till Gud om hjälp men kände sig inte bönhörd. Den här händelsen satte djupa spår i hennes eteriska kropp.

Historisk förklaring

Hon förklarar för mig att under de senaste tusentals åren på jorden har våldet ökat markant. Samtidigt som kvinnorna fått mindre och mindre betydelse. Det här hänger ihop. Det var ämnat att provocera fram en förändring på jorden. Men, samtidigt har det lett till att många har fått karman att ta hand om. Hennes systersjäl på Andromeda hjälper till att balansera ut, berättar hon för mig. Eftersom hon lever ett upplyst liv.

Hjärtchakrat

Hon vill nu att jag går vidare till hjärtchakrat. I första anblicken ser det ljust och fint ut här men sedan ser jag att det är mörkt längst in, nästan svart. Även om jag frågar vad det är eller vad det beror på får jag inget till mig.

Navelchakrat

Jag fortsätter därför ner till navelchakrat istället. Där är ljust och fint. Hon har något ärr där nere efter operation, skrapning eller liknande. I övrigt är det fint.

Halschakrat överfall i öknen

Därefter fortsätter jag upp till halschakrat. Där kommer samma minnesbild upp igen från överfallet i öknen jag såg i rotchakrat. Jag ser en ganska tydlig bild av henne nu. Hon är i tjugofemårsåldern, mörkblond med vackra mjuka drag. Hennes kläder ser ut att höra hemma på 1700- eller 1800-talet. Ropen på hjälp och hennes böner som inte blev hörda den gången har lett till att hon har haft svårt att göra sig hörd sedan dess. Hennes röst når inte inte fram helt enkelt. Det beror på detta trauma som alltså sitter även i detta chakra.

Åter till hjärtchakrat

Jag får nu veta att den mörka skuggan som sitter i längst bak i hennes hjärtchakra hänger ihop med detta karma. Skuggan i hjärtat gör att hon inte ser mörkret. Precis som hon sa i inledningen till healingen. Orsaken till detta beror på att vi förknippar ofta mörker med det som vi tycker är jobbigt och det som vi anser är av ondo. Men, mörkret är lika viktigt som ljuset. På grund av den här händelsen har hon låst fast mörkret i djupet av sitt hjärta för att hon är rädd att släppa fram det. Rädd att uppleva samma smärta igen. Det hon behöver göra är att släpp taget och släppa in ljuset i sitt hjärta igen.

Pannchakrat

Här strålar det av blått ljus. Det är som om det slår ut fyrverkerier från chakrat. Väldigt vackert!  Jag ser henne i sin eteriska form, en drottninglik varelse som strålar i blått av olika nyanser. Hon har som en gloria av guld runt huvudet. Hon behöver känna in sin egen storhet och släppa fram drottningen inom henne. Vilka stordåd hon kan göra då.

Kronchakrat

Jag går vidare till kronchakrat där det är ljust och fint.

Sammanfattning

Fokus har legat på karmat från överfall i öknen. Det är detta som Annelis själ vill och önskar att Anneli tar hand om. Att hon försöker känna in sitt tidigare jag från det livet genom meditation. Kan hon nå fram till henne, kan hon stötta sitt tidigare jag och göra hennes röst hörd så att hon blir bönhörd. Genom att hålla om henne kan hon läka sig själv i det livet. På så vis hjälper hon alla sina jag och läker traumat.

Traumat som sitter i den eteriska kroppen är inte bunden till tid utan till energi. Energin finns  med oss från liv till liv. Det tidigare livet lever alltså kvar inom henne tills hon har läkt traumat. När hon släpper den energin släpper hon det livet och den händelsen. Tiden är alltså inte relevant i det här läget, därför kan hon nå sitt jag i ett tidigare liv.

Uppföljande samtal om överfall i öknen

Det visade sig att Anneli hade fått till sig ungefär samma bild som jag under healingen. Bilden på överfall i öknen. Det här gav henne rysningar, sanningsrysningar, som hon kallar det. Jag förstår precis vad hon menar för jag får samma känsla när jag får till mig en sanning. Under hela veckan som varit mellan healingen och vårt samtal har hon känt sig ledsen och lite nedstämd. Det här är inte alls konstigt. Vi har öppnat Pandoras ask till ett hemskt minne som hon kapslat in. De här känslorna behöver komma fram.

Hon har även känt skam i samband med att detta kom upp. Som om hon är skyldig till det inträffade men även skam kopplat till sexualitet. Jag får snabbt till mig en ny bild, en annan händelse som hänger ihop med överfallet. Innan hade gruppen hon reste tillsammans med passerat ett samhälle. De hade varit inne på stadens krog. Där hade hon fått syn på en ung, snygg man som hon hade flörtat med. Han var en av förgriparna. Hon kände sig skyldig dels för att hon skamlöst hade flörtat med honom. Detta var en dödssynd i vissa kretsar under den här tiden. Och dels för att hon hade dragit deras uppmärksamhet till dem.

Efter vårt samtal fick jag ett meddelande från Anneli att hon hade fått fram vad hon hette i det livet där hon blev överfallen. Hennes namn var Emma Watson.

Nya övergrepp

Det förefaller som om vi får uppleva liknande saker om och om igen tills vi har förstått vår läxa. Det här har jag både hört och läst från annat håll men även upplevt själv. Anneli berättade att hon har blivit våldtagen även i det här livet. Hon berättar för mig att hon ofta vaknar på nätterna och håller ihop benen. Det har hon sammankopplat med våldtäkten i det här livet men, som hon säger, det kan även höra ihop med överfall från tidigare liv också. Hon minns inte längre när hon började med det. Om det var före eller efter våldtäkten i barndomen.

Halschakrat

När jag healade halschakrat fick jag veta att den överfallet i öknen även har påverkat hennes möjlighet att göra sig hörd. Hon bekräftar att det är sant. När hon har försökt att skriva klarar hon inte av det. Hon är rädd för att uttala sig, rädd för att bli dömd. Det framkommer också att hon har haft tungbascancer. Vilket kan bero på blockeringar i detta chakra.

Hjärtchakrat

När vi kommer till att prata om hennes hjärtchakra säger hon att hon har själv sett och känt det svarta i detta chakra. Vid två olika tillfällen har hon varit på healingresor utomlands. En gång till Egypten och en gång till England. Båda gånger kände hon det svarta i hjärtat men har inte förstått vad det är och varför det är där. Nu kunde hon få besked på varför.

Den blå drottningen

Under healingen såg Anneli själv den blå drottningen som jag såg i hennes pannchakra. Hon såg henne dock som en blå avatar med en guldkrona på huvudet. Mitt under den minnesbilden omvandlades bilden till en kvinna i vit klänning.

Navelchakrat

I det här chakrat hade jag sett att hon har ett ärr i hennes fysiska kropp. Alltså från något hon gjort eller varit med om i det här livet. Det stämmer bekräftade hon.

Alla healingar jag gör är väldigt unika, lika unika som vi är som individer. Många gånger förundras jag själv över träffsäkerheten och allt jag får till mig. Att det verkligen fungerar, men det gör det. Sanningsrysningarna, som Anneli kallar det, får jag många av. Anneli skriver till mig att hon är så glad att hon gjorde healingen. Hur fantastiskt det var och vilken upplevelse det blev. Även att det fortsätter hända saker efter själva healingen tycker hon är fantastiskt.

Vill du prova en healing? Känner du dig manad? Tveka då inte att kontakta mig på mejlen till asa.danielsongrimpe@gmail.com

Den här healingen handlade i huvudsak om ett tidigare liv där det skett ett makabert övergrepp i öknen som skapat ett långvarigt karma.