De flesta av oss lever ett liv där vi inte är riktigt tillfreds, sällan känner oss lyckliga och många av oss lider av olika mentala och fysiska problem och sjukdomar. Vi vill gärna förändra situationen men vet oftast inte hur.

I den här bloggen kommer jag att ge dig nycklar som kan hjälpa dig, inspirera dig att börja ta de första stegen mot ditt nya liv. Ett liv där du tar makten över dig själv och ditt mående. Genom att förändra ditt liv kommer du att påverka din omgivning på ett positivt sätt, vilket skapar ringar på vattnet. Dessa ringar växer sig större och blir fler och fler. Tillsammans kommer vi att ändra mycket mer än bara våra egna liv, på sikt kan vi ändra världen. Allt börjar med dig själv.

Mitt kall är att inspirera och hjälpa dig på vägen. Genom de insikter, erfarenheter och kunskaper jag har skaffat mig under åren arbetar jag numera med detta. Jag kom ut med en bok i höstas som heter “Hon kallar mig dotter” där jag berättar om min livsresa. Genom föreläsningar, workshops och retreats kommer jag att coacha flera personer men för dig som vill ha mer personlig hjälp kommer jag även att finnas till hands för det.

Sedan civilisationens början har vi alltmer kommit ifrån vårt naturliga sätt att leva, de flesta av oss. Detta behöver vi ändra genom att förstå de universella naturlagarna. De är kända för naturfolken runt om på vår jord, de som har vägrat att släppa på sin övertygelse om att vi alla styrs av dessa. Naturlagarna har vi alla levt efter för länge sedan men har alltmer glömt bort. Vi är från början en produkt av vår jord men har alltmer kommit att bli en produkt av vårt samhälle och vårt sätt att leva där de ekonomiska lagarna styr. Vi behöver ta ett kliv tillbaka, leva på ett enklare vis, utan en massa krav och måsten för att uppfylla det moderna samhällets spelregler. Leva det liv som vårt inre jag strävar och längtar efter.

Följ med mig här, hitta inspiration för att börja ditt nya liv som en frisk, lycklig individ. Du kommer att få ta del av sådant som påverkar din fysiska kropp såsom kost och träning. Jag kommer ge dig insikter hur vi fungerar mentalt och jag kommer att gå in på ett djupare plan som handlar om vikten att följa sitt eget hjärta, sitt inre jag, din själ.

Själv har jag gjort stora förändringar i mitt sätt att leva. Jag har ändrat min kost och mitt sätt att se på livet, vad som är viktigt och inte. Jag har även ändrat mitt sätt att se på mig själv, förändrat mitt sätt att tänka och vara. Resultatet har varit mycket positivt. Från att ha levt med både kroniska och mindre problem och sjukdomar som hade tagit över mitt liv, lever jag idag som en frisk människa utan mediciner och på ett mer balanserat och harmoniskt vis. Målet är att försöka hålla balansen men det är resan och livet som är målet för det finns ständiga förändringar och ständigt nya saker att lära.

asa.danielsongrimpe@gmail.com

En rot som är nyttig är valerianarot som man kan använda hemma.